SİLİSLENME (TDK)

Yapısına silis katılması sonucu fosilleşme.

Silislenme kelimesi baş harfi S son harfi E olan bir kelime. Başında S sonunda E olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi İ , beşinci harfi S , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E . Başı S sonu E olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

FOSİL Nedir?


1 . Geçmiş yer bilimi zamanlarına ilişkin hayvanların ve bitkilerin, yer kabuğu kayaçları içindeki kalıntıları veya izleri, müstehase, taşıl.
2 . mecaz Düşünce, yaşayış biçimi vb. bakımlardan çağın gerisinde kalmış kimse.

FOSİLLEŞME Nedir?

Fosilleşmek durumu, taşıllaşma.

KATI Nedir?

Taşlık, °konsa.

KATILMA Nedir?


1 . Katılmak işi: "Kadının üretime dolaysız katılması, ona ekonomik özgürlüğünü sağlamaktır."- A. İlhan.
2 . toplum bilimi İletişim veya ortak davranışta bulunma yoluyla belirli bir toplumsal duruma girme süreci, iştirak.

SİLİS Nedir?

Kum, çakmaktaşı, kuvars gibi silisyumun oksijenli bileşimlerine verilen ad.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

E E L L M N S S İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Sislenme,

7 Harfli Kelimeler

Elimine, İslenme, Seselim, Silinme, Silsile,

6 Harfli Kelimeler

Elemli, İlenme, İnilme, İnleme, İnmeli, İsleme, Liseli, Mineli, Seslem,

5 Harfli Kelimeler

Enlem, İslim, İsmen, Lemis, Meles, Mesel, Mesen, Milel, Milis, Milli, Milli, Misel, Misil, Misis, Nemli, Nemse, Nesil, Nesim, Selen, Selim, Selis, Semen, Sesli, Silis, Sille, Silme, Sinle, Sinme, Sinsi, Sisli,

4 Harfli Kelimeler

Elem, Elim, Elli, Emel, Emen, Emin, Enli, Ense, Esen, Esim, Esin, Esme, İlim, İlle, İlme, İnme, İsim, İsli, Lens, Lime, Lise, Meni, Mine, Mini, Nesi, Sele, Seme, Sene, Sili, Sine, Sini,

3 Harfli Kelimeler

İle, İni, Lim, Men, Mil, Mis, Nem, Nim, Sel, Sem, Sen, Ses, Sim, Sin, Sis,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, En, Es, İl, İm, İn, İs, Le, Me, Mi, Ne, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.