Silahsızlandırma

  1. [isim] Silahsızlandırmak işi

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Silahsızlandırma kelimesi baş harfi s son harfi a olan bir kelime.Başında s sonunda a olan kelimenin birinci harfi s , ikinci harfi i , üçüncü harfi l , dördüncü harfi a , beşinci harfi h , altıncı harfi s , yedinci harfi ı , sekizinci harfi z , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi a , onbirinci harfi n , onikinci harfi d , onüçüncü harfi ı , ondördüncü harfi r , onbeşinci harfi m , Başı s sonu a olan 16 harfli kelime.