SİLÜRYEN (TDK)

Birinci Çağın ikinci dönemi ve bu dönemde oluşan yer katmanları.

Silüryen kelimesi baş harfi S son harfi N olan bir kelime. Başında S sonunda N olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi R , altıncı harfi Y , yedinci harfi E , sekizinci harfi N . Başı S sonu N olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRİNCİ Nedir?


1 . Bir sayısının sıra sıfatı.
2 . isim Zaman, yer, sıra bakımından başkalarından önce gelen kimse, şey: "Birincisi ne kadar mağrur ise öbürü o kadar yılışık."- Y. Z. Ortaç.
3 . isim Sırada, önem sırasında en üstün olan kimse: "Sınıfın birincisi olduğundan imtihanlara girişinde..."- Ö. Seyfettin.
4 . isim Ulaşım araçlarında mevki, sınıf: "Bütün grubu hiç olmazsa ilk ineceğimiz iskeleye kadar birincide götürmek istemişti."- R. N. Güntekin.

DÖNEM Nedir?


1 . Belli özellikleri olan zaman parçası, devre, devir, periyot: "Otuz yedi yaş bana bitmez tükenmez bir dönem gibi geldi."- H. E. Adıvar.
2 . Bir çağ içinde belli özellikleri olan sınırlı süre: "Meşrutiyet dönemi."- .
3 . Yasama meclisinin iki seçilişi arasındaki zaman süresi, devre.
4 . eğitim bilimi Yarıyıl: "Kış dönemi sınavları."- .

İKİNCİ Nedir?


1 . İki sayısının sıra sıfatı.
2 . Sırada önem bakımından birinciden sonra gelen: "Tevfik'in alçak gönüllü, hep ikinci planda kalma olgunluğundaki pişekârlığı Dümbüllü'ye sanatını en iyi değerlendirme olanağını sağlardı."- H. Taner.
3 . Değer ve kalitece birinciden sonra gelen: "Evde pişirip yedikleri çikolatanın kalitesi ikinci idi."- S. F. Abasıyanık.
4 . mecaz Yeni, bir başka.
5 . isim Birinciden sonra gelen kimse veya nesne: "İhtiyarın iki çocuğundan birini öldürdüler... İkincisini de öldürmeye kalktılar."- R. N. Güntekin.

KATMA Nedir?


1 . Katmak işi, ilhak.
2 . sıfat Katılmış, eklenmiş, ulanmış, munzam.
3 . halk ağzında Kıldan veya yünden yapılmış ip, sicim.

KATMAN Nedir?


1 . Birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri, tabaka.
2 . jeoloji Altında veya üstünde olan kayaçlardan gözle veya fiziksel olarak az çok ayrılabilen, kalınlığı
1 cm'den az olmayan tortul kayaç birimi, tabaka.
3 . toplum bilimi Bir toplum içinde makam, şöhret, meslek vb. bakımdan ayrılan topluluklardan her biri, tabaka.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

E L N R S Y Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Silüryen,

6 Harfli Kelimeler

Süline, Süreli,

5 Harfli Kelimeler

İrsen, Nesil, Nesir, Senir, Serin, Seyir, Sinle, Siren, Siyer, Ülser, Yelin, Yenli, Yerli,

4 Harfli Kelimeler

Enir, Enli, Eril, Erin, Esin, Esir, Lens, Lise, Nesi, Niye, Reis, Seri, Sine, Süne, Süre, Ülen, Ünye, Yeis, Yeni, Yine,

3 Harfli Kelimeler

İle, İrs, İye, Ley, Lir, Ney, Rey, Sel, Sen, Ser, Sin, Üre, Üye, Yel, Yen, Yer, Yün,

2 Harfli Kelimeler

El, En, Er, Es, Ey, İl, İn, İs, Le, Ne, Nü, Re, Se, Si, Ün, Üs, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.