SİHİRBAZLIK (TDK)

Büyücülük.

Sihirbazlık kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi İ , üçüncü harfi H , dördüncü harfi İ , beşinci harfi R , altıncı harfi B , yedinci harfi A , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi K . Başı S sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÜYÜ Nedir?


1 . Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, sihir, füsun, bağı: "Akkız Ana, Hasan'a gönül vermenin bir büyü olduğunu, ne kadar anlatmışsa da kâr etmemiş."- H. E. Adıvar.
2 . mecaz Karşı durulamaz güçlü etki: "Ondan tüten görünmez bir büyünün içinde titriyorum."- Y. Z. Ortaç.

BÜYÜCÜ Nedir?


1 . Büyü yapan kimse, bağıcı, afsuncu, sihirbaz.
2 . mecaz Çevresindekileri çabuk ve güçlü olarak etkileyen kimse: "O ne yaman büyücüdür, şeytan tüyü var herifte."- R. H. Karay.

BÜYÜCÜLÜK Nedir?

Büyücünün yaptığı iş, sihirbazlık.

A B H I K L R S Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Sihirbazlık,

8 Harfli Kelimeler

Barizlik, Habislik, Harbilik, Hasbilik, Sihirbaz,

7 Harfli Kelimeler

Asrilik, Bilakis, Biralık, İhbarlı,

6 Harfli Kelimeler

Ahilik, Asilik, Balkır, Baskil, Birlik, Haksız, Halsiz, Irksal, İhzari, İzahlı, Karsız, Karslı, Kılbaz, Kırsal, Kiralı, Riskli, Sarkıl, Sazlık, Zahirı, Zırlak,

5 Harfli Kelimeler

Arızi, Arsız, Asklı, Aslık, Azlık, Bahir, Bahis, Bahri, Bakır, Bakir, Balık, Balkı, Bariz, Basık, Basil, Baskı, Bazik, Bikir, Bilar, Bilir, Biraz, Birli, Bizar, Habis, Hakir, Haklı, Halik, Halis, Harbi, Harbı, Haris, Harlı, Hasbi, Hasıl, Hasır, Hazık, Hazır, Hırka, Hızar, Hızla,

4 Harfli Kelimeler

Abis, Abli, Ahır, Ahir, Ahiz, Akıl, Akil, Akis, Aklı, Akli, Aksi, Alık, Arık, Arız, Arlı, Asık, Asıl, Asır, Asil, Askı, Asli, Asri, Azık, Azil, Bakı, Baki, Baks, Barı, Bari, Bark, Bası, Bazı, Bili, Bira, Biri, Brik, Briz, Hail, Haiz, Hakı,

3 Harfli Kelimeler

Abi, Ahi, Akı, Aks, Ali, Arı, Ari, Ark, Arz, Ası, Asi, Ask, Azı, Bak, Bal, Bar, Bas, Baz, Bir, Biz, Hab, Hak, Hal, Har, Has, Haz, Hık, Hır, Hız, His, Ira, Irk, Irz, İka, İki, İla, İlk, İri, İrs, İsa,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ah, Ak, Al, Ar, As, Az, Ha, Ih, İl, İs, İz, Ki, La, Ra, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.