SİĞİLOTU (TDK)

Kalınca yaprakları çıban ve yaraları iyileştirmekte kullanılan labadaya benzer bir çeşit ot.

Siğilotu kelimesi baş harfi S son harfi U olan bir kelime. Başında S sonunda U olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L , altıncı harfi O , yedinci harfi T , sekizinci harfi U . Başı S sonu U olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BENZER Nedir?


1 . Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, benzeri, müşabih, mümasil: "Baksana kız, paşaya benzer yerim var mı benim?"- H. Taner.
2 . isim, matematik Benzeşim.
3 . isim, sinema, TV (***) Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör.

ÇEŞİT Nedir?


1 . Aynı türden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri, tür, nev: "Her çeşit insanı kavrayacak bir sunuş tarzı vardı."- H. Taner.
2 . Canlıların bölümlenmesinde, bireylerden oluşan, türden daha küçük birlik.
3 . sıfat Türlü: "Bu camilerin her biri başka planda başka çeşittir."- Y. K. Beyatlı.

ÇIBAN Nedir?

Vücudun herhangi bir yerinde oluşan ve çoğu, deride şişkinlik, kızartı, ağrı ve ateş ile kendini gösteren irin birikimi.

İYİLEŞTİRME Nedir?


1 . İyileştirmek işi, ıslah.
2 . ekonomi İflas hâlindeki işletmeyi iyi yönetimle kâra geçirme, rehabilitasyon.
3 . tıp (***) Bir kimsenin iş yapmaya engel olan sakatlığını, yetersizliğini gidermek veya bozuk olan ruhsal durumunu düzeltmek amacıyla uygulanan tedavi, rehabilitasyon.

İYİLEŞTİRMEK Nedir?


1 . İyileşmesini sağlamak, sağlığına kavuşturmak, tedavi etmek.
2 . Eksikliğini, bozukluğunu gidermek, ıslah etmek.

KALINCA Nedir?

Kalına yakın: "Ellerinin parmakları hem uzun hem kalınca idi."- S. F. Abasıyanık.

LABADA Nedir?

Karabuğdaygillerden, dere kıyılarında, sulak çayırlarda kendiliğinden yetişen, çok yıllık ve yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki, efelek (Rumex petientia).

YAPRAK Nedir?


1 . Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme vb. olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler: "Dökülmüş yapraklar, bozulmuş bağlar / Bülbülün konduğu dallar perişan."- Karacaoğlan.
2 . bitki bilimi Sarma yapılan asma yaprağı.
3 . Börek, baklava vb. şeylerde yufka: "Bu baklavada elli yaprak var."- .
4 . Kitap, defter vb. şeylerde ön ve arka yüzü oluşturan kâğıtlardan her biri, varak: "Takvimin kapak yaprağını ve günlük yapraklarını kolayca çevirdim."- R. H. Karay.
5 . Kat kat ayrılabilen şeylerde kat: "Mermer yaprağı."- .
6 . Eni 50 cm, boyu 7
5 cm olan bayrak ölçüsü.
7 . eskimiş Birkaç parça eklenerek yapılan şeylerde her parça: "Beş yapraktan bir yelken. Eteğin arka yaprağı."- .

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

L O S T U Ğ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Lotus, Otsul, Siğil, Sitil, Stilo,

4 Harfli Kelimeler

İsli, İsot, Luti, Oğul, Oltu, Otlu, Otsu, Sili, Silo, Stil,

3 Harfli Kelimeler

İti, Loğ, Lot, Sit, Sol, Sut, Tiğ, Tol, Tos, Tuğ, Tul,

2 Harfli Kelimeler

İğ, İl, İs, İt, Ol, Ot, Si, Su, Ti, Tu, Us, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.