SEYRELTİLMEK (TDK)


1 . Seyreltme işi yapılmak.
2 . kimya Bir sıvı, bir miktar su veya sıvı katılarak az yoğun duruma getirilmek.

Seyreltilmek kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi E , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi R , beşinci harfi E , altıncı harfi L , yedinci harfi T , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi M , onbirinci harfi E , onikinci harfi K . Başı S sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GETİRİ Nedir?


1 . Faiz: "Yıllık getiri."- .
2 . ticaret Kazanç.
3 . Yarar: "Bu çalışmanın bana getirisi çok oldu."- .

KATI Nedir?

Taşlık, °konsa.

KİMYA Nedir?


1 . Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini, çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim.
2 . mecaz Üstün özellikler taşıyan çok değerli şey: "Emniyetlerini kazanmak için bu esrar bir kimya gibi gizli kalmalıdır."- R. N. Güntekin.

MİKTAR Nedir?


1 . Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğalabilen durumu, nicelik.
2 . Ölçü: "Yapılan yardımın miktarı artırıldı."- .

SEYRELTME Nedir?

Seyreltmek işi, seyrekleştirme.

SIVI Nedir?

Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen akışkan cisim, mayi, likit.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

YOĞUN Nedir?


1 . Hacmine oranla ağırlığı çok olan, kesif.
2 . Koyu, kalın: "Yoğun bir sis."- .
3 . Etkisi güçlü olan, ağır (koku vb.).
4 . mecaz Artmış, çoğalmış bir durumda olan: "O bölgede nüfus yoğundur."- .
5 . mecaz Dolu, sıkı, sıkışık, çok.
6 . mecaz Şişman, iri, tombul: "İtibarlı masalarda, sigaralarını içen, iri kalçalı, beyaz sarışın birtakım yoğun kadınlar..."- A. İlhan.
7 . halk ağzında Kaba, kalın, iri (elek, iğne).

E E E K L L M R S T Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Seyreltilmek,

11 Harfli Kelimeler

Seyreltilme,

10 Harfli Kelimeler

İlerletmek, Listelemek, Seyreltmek,

9 Harfli Kelimeler

Ekseriyet, İlerlemek, İlerletme, Keresteli, Keseliler, Listeleme, Metreslik, Sertelmek, Seyirtmek, Seyrelmek, Seyreltik, Seyreltme, Seyretmek, Silkeleme, Telesimek, Terslemek, Tirelemek,

8 Harfli Kelimeler

Eklemeli, Eksiltme, Elletmek, Esmerlik, Esritmek, Estirmek, Etkileme, Eylemlik, İlerleme, İskerlet, İtekleme, İtelemek, Kerteles, Kertilme, Kestirme, Kirletme, Metrelik, Resmiyet, Sekileme, Sektirme, Semereli, Serilmek, Sertelme, Seyirtme, Seyrelme, Seyretme, Telesime, Tellemek, Terlemek, Tersleme, Tireleme, Yellemek, Yelsemek, Yerilmek, Yeterlik, Yetirmek,

7 Harfli Kelimeler

Eklemli, Eklesil, Ekletme, Eksilme, Ekstrem, Ektirme, Eletmek, Ellemek, Elletme, Ereksel, Eritmek, Erselik, Ersemek, Esermek, Esirmek, Eskitme, Eslemek, Esrimek, Esritme, Estirme, Eyitmek, Eylemek, Eylemli, Eylemsi, İlerlek, İletmek, İlkesel, İskelet, İskemle, İslemek, İstemek, İteleme, Kemerli, Kemiyet, Kereste, Kesilme, Kestere, Killeme, Meriyet, Mersiye,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekleme, Ekseri, Ekstre, Elemek, Elemli, Eletme, Eliyle, Elleme, Emekli, Erimek, Eritme, Erkete, Erseme, Ertesi, Eserme, Esirme, Eskime, Eskrim, Esleme, Esrime, Etkime, Etriye, Eyerli, Eyitme, Eyleme, İletme, İskele, İskete, İsleme, İsteme, Keleme, Kelime, Kemere, Kerime, Kermes, Kertme, Keseli, Kesret, Kestel,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Ekser, Eleme, Ellik, Elmek, Emlik, Erime, Erkli, Erlik, Ermek, Eseme, Esire, Eskil, Eslek, Esmek, Esmer, Esrik, Ester, Etlik, Etmek, Etsel, Eylem, İlkel, İllet, İlmek, İmlek, İrkme, İsmet, İstek, İstem, İster, İtmek, Kelem, Keler, Keles, Kelle, Kelli, Kemer, Kemre,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Eksi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elli, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Erek, Erik, Eril, Erim, Erke, Erme, Erte, Eser, Esik, Esim, Esir, Eski, Esme, Esre, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, Eyer, İlke,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, Eti, İle, İlk, İrs, İye, Kel, Kem, Ker, Kes, Ket, Kil, Kim, Kir, Kit, Ley, Lim, Lir, Met, Mey, Mil, Mir, Mis, Mit, Ret, Rey, Sek, Sel, Sem, Ser, Set, Sik, Sim, Sit, Ski, Tek, Tel, Tem,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Es, Et, Ey, İl, İm, İs, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Se, Si, Te, Ti, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.