SEYREKLEŞTİRMEK (TDK)

Seyrek duruma getirmek, seyreltmek.

Seyrekleştirmek kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi E , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi R , beşinci harfi E , altıncı harfi K , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi T , onbirinci harfi İ , onikinci harfi R , onüçüncü harfi M , ondördüncü harfi E , onbeşinci harfi K . Başı S sonu K olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

SEYREK Nedir?


1 . Benzerleri veya parçaları arasında çok aralık bulunan, aralıklı, sık karşıtı: "Öğle vapurlarının seyrek ahalisi içinden sıyrıldı, koşarak merdivenleri çıktı."- P. Safa.
2 . Çok bulunmayan, az rastlanan, nadir.
3 . zarf Uzun zaman aralıklarıyla, arada sırada, binde bir, nadiren, bayramdan bayrama, bayramda seyranda: "Evinden pek seyrek zamanlarda içtiği nargilesini istedi."- H. E. Adıvar.
4 . zarf Aralıklı olarak, aralıklı bir biçimde, nadir, nadiren.

SEYRELTME Nedir?

Seyreltmek işi, seyrekleştirme.

SEYRELTMEK Nedir?


1 . Seyrekleştirmek.
2 . Sıvıyı bir miktar su veya sıvı katarak az yoğun duruma getirmek.

E E E E K K L M R R S T Y İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Seyrekleştirmek,

14 Harfli Kelimeler

Seyrekleştirme,

12 Harfli Kelimeler

Seyrekleşmek, Yerleştirmek,

11 Harfli Kelimeler

Ekleştirmek, Ekseriyetle, Sekreterlik, Seyrekleşme, Sirkeleşmek, Yerleştirme,

10 Harfli Kelimeler

Ekleştirme, Eleştirmek, Erkekleşme, Eskileşmek, Esterleşme, Eterleşmek, Etkileşmek, Eyerletmek, Kerestelik, Kertikleme, Keseletmek, Kistleşmek, Restleşmek, Sertleşmek, Seyreltmek, Sirkeleşme, Şekerlemek, Şeritlemek, Tekerlemek, Tersleşmek,

9 Harfli Kelimeler

Ekseriyet, Eksiltmek, Eleştirme, Erketelik, Ertelemek, Erteleyiş, Eskileşme, Eşitlemek, Eteklemek, Etekleyiş, Eterlemek, Eterleşme, Etkilemek, Etkileşme, Eyerlemek, Eyerletme, İteklemek, Kekeleyiş, Keresteli, Kerteleme, Kertilmek, Keselemek, Keseletme, Kestirmek, Keşikleme, Kirletmek, Kistleşme, Metreslik, Restleşme, Sekilemek, Sektirmek, Serkeşlik, Sertelmek, Sertleşme, Seyirtmek, Seyreklik, Seyrelmek, Seyreltik, Seyreltme, Seyretmek,

8 Harfli Kelimeler

Ekleşmek, Ekletmek, Eksilmek, Eksiltme, Ekşitmek, Ektirmek, Elektrik, Eleşkirt, Erteleme, Eskitmek, Esmerlik, Esritmek, Estirmek, Eşelemek, Eşitleme, Eştirmek, Etekleme, Eterleme, Etkileme, Eyerleme, İskerlet, İsteşmek, İşletmek, İtekleme, İtelemek, İtleşmek, Kekeleme, Kekremsi, Kemerlik, Kemrelik, Kerteles, Kertilme, Keseleme, Kesilmek, Kesişmek, Kesmelik, Kestirme, Keşlemek, Kirletme, Kitlemek,

7 Harfli Kelimeler

Ekilmek, Eklemek, Ekleşme, Ekletme, Ekmeksi, Eksilme, Ekstrem, Ekşimek, Ekşitme, Ektirme, Eletmek, Ereksel, Erişmek, Eritmek, Erkekli, Erkeksi, Erselik, Ersemek, Esermek, Esirmek, Eskimek, Eskitme, Eslemek, Esrimek, Esritme, Estirme, Eşeklik, Eşeleme, Eşeysel, Eşilmek, Eşlemek, Eştirme, Eteklik, Etkimek, Eyitmek, Eylemek, Eylemsi, İletmek, İskelet, İskemle,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekleme, Ekseri, Ekstre, Ekşime, Elemek, Eletme, Emekli, Erimek, Erişme, Erişte, Eritme, Erkete, Erseme, Ertesi, Eserme, Esirme, Eskime, Eskrim, Esleme, Esrime, Eşeksi, Eşelek, Eşeyli, Eşilme, Eşleme, Etkime, Etriye, Eyerli, Eyitme, Eyleme, İletme, İrkmek, İskele, İskete, İsleme, İsteme, İşemek, İşetme, İşleme,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Ekmek, Ekser, Eksik, Eleme, Elmek, Emlik, Erime, Erkek, Erkli, Erlik, Ermek, Ermiş, Eseme, Esire, Eskil, Eslek, Esmek, Esmer, Esrik, Ester, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etlik, Etmek, Etsel, Eylem, İlmek, İmlek, İrkme, İsmet, İstek, İstem, İster, İşeme, İşlek, İşlem,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Eksi, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Emiş, Erek, Erik, Eril, Erim, Eriş, Erke, Erme, Erte, Eser, Esik, Esim, Esir, Eski, Esme, Esre, Eşek, Eşey, Eşik, Eşit, Eşli, Eşme, Etek,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, Eti, İle, İlk, İrs, İye, Kek, Kel, Kem, Ker, Kes, Keş, Ket, Kik, Kil, Kim, Kir, Kit, Leş, Ley, Lim, Lir, Met, Mey, Mil, Mir, Mis, Mit, Ret, Rey, Sek, Sel, Sem, Ser, Set, Sik, Sim, Sit,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Es, Eş, Et, Ey, İl, İm, İs, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Se, Si, Şe, Te, Ti, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.