SEYLAP (TDK)

Su baskını, taşma, taşkın, feyezan.

Seylap kelimesi baş harfi S son harfi P olan bir kelime. Başında S sonunda P olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi E , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi P . Başı S sonu P olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BASKI Nedir?


1 . Bir eserin basılış biçimi veya durumu, print: "Baskı yanlışlıkları yüzünden kapatılan gazeteler vardı."- A. Ş. Hisar.
2 . Bası sayısı: "Bu gazetenin baskısı yüz bindir."- .
3 . Bir eserin tekrarlanarak yapılan baskı işlemlerinden her biri, edisyon: "Sözlüğün yeni baskısı."- .
4 . Giysinin içine kıvrılıp dikilen kenarı: "Etek baskısı."- .
5 . Hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu, tahakküm: "Politik baskıların yanı sıra daha başka yasaklara da bağlıydık."- N. Cumalı.
6 . Bir maddeyi sıkıp ezen alet, pres.
7 . spor Top oyunlarında karşı takım oyuncusunun hareketini ve sonuç almasını engellemek amacıyla uygulanan yakın savunma durumu, pres.
8 . ruh bilimi Belirli ruhsal etkinlik ve süreçleri, kişinin isteği dışında bilinçaltına itmesi veya bu itilenlerin bilince çıkmasını önleme durumu.

BASKIN Nedir?


1 . Suç işlediği veya suçluların bulunduğu sanılan bir yere ansızın girme.
2 . Kısa süreli, beklenmedik saldırı: "Bu dört kişi güç bela baskından kurtulup bana sığınmış."- R. H. Karay.
3 . Su basması, sel.
4 . Ansızın çıkagelme.
5 . sıfat Sertlik, zorluk bakımından üstün: "Belli bir şey ki bu genç ikisinden de baskın, çekemiyorlar."- H. Taner.
6 . sıfat Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen, hâkim, dominant.

FEYEZAN Nedir?


1 . Taşma, taşkın, seylap: "Kıranları ve zelzeleleri, feyezanları ve harpleri görmüşlerdir."- S. F. Abasıyanık.
2 . Bereket.

TAŞKIN Nedir?


1 . Taşmış bir durumda olan.
2 . isim Su baskını, seylap, feyezan.
3 . mecaz Aşırı: "Bu yüz neşeli değil, taşkın denecek kadar mutlu idi."- T. Buğra.

A E L P S Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Seylap,

5 Harfli Kelimeler

Plase, Salep, Sepya,

4 Harfli Kelimeler

Apel, Apse, Paye, Saye, Selp, Slap,

3 Harfli Kelimeler

Alp, Ela, Lap, Lep, Ley, Pal, Pas, Pay, Pes, Pey, Sal, Sap, Say, Sel, Yal, Yas, Yel,

2 Harfli Kelimeler

Al, As, Ay, El, Es, Ey, La, Le, Pe, Se, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.