SEVİNDİRMEK (TDK)

Sevinmesine yol açmak, sevinmesini sağlamak: "Havanın, güneşin, denizin ve toprağın güzelliği, benim gibi orada toplananları da sevindiriyordu."- M. Ş. Esendal.

Sevindirmek kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi E , üçüncü harfi V , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi D , yedinci harfi İ , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı S sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇMA Nedir?


1 . Açmak işi.
2 . Orman içinde ağaç kesme veya yakma yoluyla tarıma elverişli bir duruma getirilen arazi.
3 . Bir çeşit susamsız, kalınca, yağlı çörek.

DENİ Nedir?

Alçak, kötü, kişiliksiz (kimse).

DENİZ Nedir?


1 . Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi.
2 . Bu su kütlesinin belirli bir parçası: "Marmara Denizi. Karadeniz."- .
3 . Aydaki düzlükler.
4 . mecaz Geniş alan.
5 . mecaz Çokluk, yoğunluk.

ESEN Nedir?

Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, sıhhatli, salim.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

GÜNEŞ Nedir?


1 . Işık ve ısı veren büyük gök cismi.
2 . Bu gök cisminin yaydığı ışık ve ısı: "Güneş girmeyen eve doktor girer."- .

GÜZEL Nedir?


1 . Göze ve kulağa hoş gelen, hayranlık uyandıran, çirkin karşıtı: "Güzel kız. Güzel çiçek."- . "Yalının en güzel odası bizimdi."- .
2 . İyi, hoş: "Güzel şey canım, milletvekili olmak!"- Ç. Altan.
3 . Beklenene uygun düşen ve başarı düşüncesi uyandıran: "Güzel bir fırsat."- .
4 . Soyluluk ve ahlaki üstünlük düşüncesi uyandıran: "Güzel duygular. Güzel hareketler."- .
5 . Görgü kurallarına uygun olan.
6 . Sakin, hoş (hava): "Güzel bir gece."- .
7 . Okşayıcı, aldatıcı, kandırıcı: "Güzel vaatler."- .
8 . Pek iyi, doğru: "Güzel güzel amma!"- .
9 . isim Güzel kız veya kadın.
10 . isim Güzellik kraliçesi. 1
1 . zarf Hoşa giden, beğenilen, iyi, doğru bir biçimde: "Güzel konuştu."- . 1
2 . zarf Adamakıllı, şiddetli: ": Karıkoca bu kuzu yüzünden güzel bir kavga ettiler"- Ö. Seyfettin.

SAĞLAM Nedir?


1 . Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil: "En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı."- F. R. Atay.
2 . Zarar görmemiş, bozulmamış: "Bütün eşya sağlam."- .
3 . Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli: "Kendisi uzun boylu, sağlam, orta yaşlı bir adamdır; ama yıprandığını söylüyor."- M. Ş. Esendal.
4 . Güvenilir: "Sağlam iş. Sağlam para."- .
5 . Gerçek, inanılır bir temeli olan: "Böyle sağlam adı nereden bulacaksın."- M. Ş. Esendal.
6 . zarf, halk ağzında (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak: "Sağlam bu gece perilere karıştım gitti."- H. R. Gürpınar.

SAĞLAMA Nedir?


1 . Sağlamak işi: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.
2 . matematik Bir problemin çözümü veya bir hesabın doğruluğunu denetlemek için yapılan kontrol işlemi, mizan.

SAĞLAMAK Nedir?


1 . Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek: "Biz bu ihtiyara son günlerinde hiç aklından geçirmediği bir saadet sağladık."- H. Taner.
2 . Elde etmek, sahip olmak: "... o sevimli yavru hâliyle sağladığı sempatinin büyük bir kısmını yitirmişti."- Y. N. Nayır.
3 . matematik Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. sağlamak (II) (nsz) Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek.

SEVİ Nedir?

Aşk: "Ben gelmedim dava için / Benim işim sevi için."- Yunus Emre.

SEVİNME Nedir?

Sevinmek işi.

TOPLA Nedir?

Üç parmaklı dirgen.

D E E K M N R S V İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Sevindirmek,

10 Harfli Kelimeler

Esindirmek, Merdivensi, Sevindirme,

9 Harfli Kelimeler

Dikiverme, Esindirme, Sevdirmek, Sindirmek,

8 Harfli Kelimeler

Devinmek, Devirmek, Direnmek, İndirmek, İvdirmek, Kesimevi, Mendirek, Merdiven, Nevresim, Sevdirme, Sevinmek, Sindirme,

7 Harfli Kelimeler

Deminki, Demirsi, Devinek, Devinim, Devinme, Devirme, Devrisi, Dikensi, Diremek, Direnim, Direnme, Edinmek, Endemik, Erinmek, Esirmek, Eskiden, Esrimek, Evirmek, İndirme, İvdirme, Kenevir, Kesinme, Kimesne, Mesnevi, Seminer, Serendi, Sevinme, Siverek,

6 Harfli Kelimeler

Demevi, Demiri, Denmek, Derken, Dermek, Dernek, Devrek, Devren, Devrik, Devrim, Dikine, Dikmen, Dineri, Dinmek, Direme, Dirsek, Edinim, Edinme, Edirne, Ekseri, Endeks, Eriksi, Erimek, Erinme, Ermeni, Esirme, Eskime, Eskrim, Esrime, Evirme, İndeks, Kendir, Kerime, Kermen, Kermes, Kevser, Kirmen, Medeni, Menisk, Mersin,

5 Harfli Kelimeler

Demek, Demin, Demir, Denek, Denim, Denme, Derik, Derin, Derme, Desen, Devim, Devir, Devre, Diken, Dikim, Dikme, Dikse, Dinek, Dinme, Direk, Diren, Dirim, Divik, Eksen, Ekser, Eksin, Ender, Enser, Erdek, Erdem, Erden, Erime, Erken, Erkin, Ermek, Ermin, Esire, Esmek, Esmer, Esnek,

4 Harfli Kelimeler

Deme, Deni, Denk, Dere, Deri, Derk, Ders, Deve, Dimi, Dine, Dini, Dink, Diri, Disk, Dren, Eder, Edik, Edim, Ekim, Ekin, Ekme, Eksi, Emek, Emen, Emik, Emin, Emir, Enek, Enik, Enir, Ense, Erek, Eren, Erik, Erim, Erin, Erke, Erme, Esen, Eser,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dev, Dik, Din, Ede, Edi, Eke, Erk, İde, İki, İni, İri, İrs, Kem, Ker, Kes, Kim, Kin, Kir, Men, Mir, Mis, Nem, Nev, Nim, Sek, Sem, Sen, Ser, Sik, Sim, Sin, Ski,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, Em, En, Er, Es, Ev, İm, İn, İs, Ke, Ki, Me, Mi, Ne, Re, Se, Si, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.