SEVİNÇLİ (TDK)

Sevinci olan ve sevinç veren: "Bu kederi dağıtmak için ha bire sevinçli türküler söylüyordu."- Y. Kemal.

Sevinçli kelimesi baş harfi S son harfi İ olan bir kelime. Başında S sonunda İ olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi E , üçüncü harfi V , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi Ç , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ . Başı S sonu İ olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DAĞITMAK Nedir?


1 . Toplu durumda bulunanları birbirinden uzaklaştırmak veya ayırmak: "Düşman ordusunu çil yavrusu gibi dağıtırlardı."- Y. K. Beyatlı.
2 . (nsz) Belli bir orana göre bölüştürmek, pay etmek, tevzi etmek: "Muhacir kümeleri arasında ekmek dağıtmakla uğraşan yaşlıca bir adama seslendi."- P. Safa.
3 . Herhangi bir şeyi ayrı ayrı kimselere vermek.
4 . Bir şeyin veya bir yerin düzenini bozmak: "Odayı dağıtmak. Kâğıtları dağıtmak."- .
5 . Güçlü bir vuruşla büyük bir zarara yol açmak: "Bir yumrukta beynini dağıttı."- .
6 . (nsz) İletmek, ulaştırmak: "Selamlar dağıtarak telaşsız ve yorgun bana doğru yürüyordu."- R. H. Karay.
7 . mecaz Bir topluluğun varlığına son vermek, feshetmek: "Kooperatifi dağıttılar."- .
8 . mecaz Kurulu bir düzeni bozmak.
9 . mecaz Etkisini, gücünü azaltmak, gidermek.
10 . (nsz), mecaz Ne yaptığını bilmeyecek kadar içip kendinden geçmek. 1
1 . (nsz), argo Değişik sebeplerle kendini koyuvermek, beklenmedik davranışlarda bulunmak.

KEDER Nedir?

Acı, üzüntü, dert, sıkıntı, ızdırap, tasa: "Ya hasta yahut bir kederi var."- H. E. Adıvar.

KEMAL Nedir?


1 - Bilgi ve erdem bakımından olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik.
2 - En yüksek değer.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SEVİ Nedir?

Aşk: "Ben gelmedim dava için / Benim işim sevi için."- Yunus Emre.

SEVİNÇ Nedir?

İstenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku: "Yaşama sevinci her şeyin yerini tutar."- R. H. Karay.

SEVİNÇLİ Nedir?

Sevinci olan ve sevinç veren: "Bu kederi dağıtmak için ha bire sevinçli türküler söylüyordu."- Y. Kemal.

TÜRK Nedir?


1 . Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse: "Ne mutlu Türk'üm diyene!"- Atatürk.
2 . Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse: "Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur."- M. E. Yurdakul.

TÜRKÜ Nedir?

Hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş manzume: "Kulak ver ki havasında bahçemizin / Gök maviliğinden, dal yeşilliğinden / Bir türkü söylenmede kendiliğinden."- C. S. Tarancı.

VERE Nedir?

Bir kalenin veya tahkim edilmiş bir yerin teslimi.

E L N S V Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Sevinçli,

7 Harfli Kelimeler

İsveçli,

6 Harfli Kelimeler

Evinli, Sevinç,

5 Harfli Kelimeler

Çinli, Evsin, İçsel, İlenç, İsevi, İvesi, Nesiç, Nesil, Selvi, Sinle, Sivil,

4 Harfli Kelimeler

Çile, Çine, Çini, Çise, Çivi, Elçi, Enli, Esin, Eviç, Evin, Evli, İçel, İçin, İçli, İlçe, İliç, İneç, İsli, Lens, Linç, Lise, Nesi, Seçi, Sevi, Sili, Sine, Sini, Veli, Vinç,

3 Harfli Kelimeler

Çil, Çis, Evç, İle, İnç, İni, Nev, Sel, Sen, Sin,

2 Harfli Kelimeler

Çe, El, En, Es, Ev, İç, İl, İn, İs, Le, Ne, Se, Si, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.