SEVİNÇ (TDK)

İstenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku: "Yaşama sevinci her şeyin yerini tutar."- R. H. Karay.

Sevinç kelimesi baş harfi S son harfi Ç olan bir kelime. Başında S sonunda Ç olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi E , üçüncü harfi V , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi Ç . Başı S sonu Ç olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

COŞKU Nedir?


1 . Genellikle büyük bir istekle ortaya çıkan geçici hayranlık veya heyecan durumu: "Coşku ile giriştiği işten, uykuda pişman olabilirdi."- H. Taner.
2 . Sevinç gösterileriyle beliren güçlü heyecan: "Gençlerin coşkusu coşkuda kalıyor, yaratıcı bir tutarlığa bir türlü dönüşemiyordu."- Ç. Altan.
3 . ruh bilimi Salgı bezleri ve dinamik etkinliklerle kendine özgü ilişkileri bulunan iç veya dış uyaranların kamçıladığı güçlü duygu durumu.
4 . felsefe Bir düşünceyle, bir duyguyla dolarak yücelme, ruhun kendini aşıp yücelmesi, heyecan.

DUYU Nedir?

İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla algılama yeteneği, duyum, hasse: "Tüm duyularım uyanık olarak trenimin rengini ve numarasını bulmaya çalışırdım."- N. Eray.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

SEVİ Nedir?

Aşk: "Ben gelmedim dava için / Benim işim sevi için."- Yunus Emre.

TUTAR Nedir?


1 . Nicelik bakımından bir şeyin bütünü.
2 . Para miktarı, meblağ.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

E N S V Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Sevinç,

5 Harfli Kelimeler

Evsin, Nesiç,

4 Harfli Kelimeler

Çine, Çise, Esin, Eviç, Evin, İneç, Nesi, Seçi, Sevi, Sine, Vinç,

3 Harfli Kelimeler

Çis, Evç, İnç, Nev, Sen, Sin,

2 Harfli Kelimeler

Çe, En, Es, Ev, İç, İn, İs, Ne, Se, Si, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.