SESGEÇİRMEZ (TDK)

Sesleri çözümleyen (düzenek ya da gereç).

Sesgeçirmez kelimesi baş harfi S son harfi Z olan bir kelime. Başında S sonunda Z olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi E , üçüncü harfi S , dördüncü harfi G , beşinci harfi E , altıncı harfi Ç , yedinci harfi İ , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi Z . Başı S sonu Z olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇÖZÜM Nedir?


1 . Bir sorunun çözülmesinden alınan sonuç, hal: "Mahallî idarelerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri konusundaki denetim yargı yolu ile olur."- Anayasa.
2 . matematik Bir denklemde bilinmeyenlerin yerine konulduğunda o denklemi gerçekleştiren sayı veya sayılar.
3 . matematik Bir problemi çözmek için verilenler üzerinde yapılacak işlemlerin gösterilmesi.

GEREÇ Nedir?

Belirli bir işi yapmak için kullanılması gereken maddeler, malzeme, materyal: "Bu sarayların bütün gereci Londra'dan taşınmıştır."- S. Birsel.

E E E G M R S S Z Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Semeresiz,

8 Harfli Kelimeler

Esirgeme, Geçersiz, Semersiz,

7 Harfli Kelimeler

Geçirme,

6 Harfli Kelimeler

Çiseme, Ergime, Erimez, Erseme, Eserme, Esirme, Esrime, Geçmez, İçerme, Mesire, Semere, Sersem,

5 Harfli Kelimeler

Çerez, Çerge, Çizer, Çizge, Çizme, Erime, Ersiz, Eseme, Esire, Esmer, Ezgiç, Geçer, Geçim, Geçme, Gemre, Gerçi, Gereç, Gerim, Geriz, Germe, Gerze, Gezme, Girme, Gizem, Meres, Meriç, Mersi, Remiz, Resim, Resmi, Seçim, Seçme, Semer, Semiz, Serçe, Sergi, Serim, Serme, Sesçi, Sezgi,

4 Harfli Kelimeler

Çeri, Çise, Emeç, Emir, Ergi, Erim, Erme, Eser, Esim, Esir, Esme, Esre, Ezgi, Ezme, Geçe, Gemi, Geri, Gezi, Gres, İçme, İçre, İmge, Meri, Meze, Reis, Remi, Reze, Rize, Seçi, Seme, Sere, Seri, Sezi,

3 Harfli Kelimeler

Çim, Çir, Çis, Ege, Erg, Geç, Gem, Gez, Giz, Gri, İrs, Meç, Mir, Mis, Sem, Ser, Ses, Sim, Sis, Siz, Zem, Zer, Zir,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Em, Er, Es, Ge, İç, İm, İs, İz, Me, Mi, Re, Se, Si, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.