SESBİLGİSEL (TDK)

Sesbilgisiyle ilgili, °fonetik.

Sesbilgisel kelimesi baş harfi S son harfi L olan bir kelime. Başında S sonunda L olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi E , üçüncü harfi S , dördüncü harfi B , beşinci harfi İ , altıncı harfi L , yedinci harfi G , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi S , onuncu harfi E , onbirinci harfi L . Başı S sonu L olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

SESBİLGİSİ Nedir?

Bir dilin sözcüklerini ses yapısı, boğumlanma noktası, boğumlanma özellikleri vb. bakımından inceleme, °fonetik.

B E E G L L S S S İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Elbiseli,

7 Harfli Kelimeler

Belgeli, Belgili, Silsile,

6 Harfli Kelimeler

Besili, Elbise, Liseli,

5 Harfli Kelimeler

Belge, Belgi, Belli, Bilge, Bilgi, Ebeli, İblis, Sebil, Selis, Sesli, Silgi, Silis, Sille, Sisli,

4 Harfli Kelimeler

Beis, Beli, Besi, Bile, Bili, Elli, Gebe, Gele, Gibi, İbis, İlgi, İlle, İsli, Lise, Sele, Sili,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Ebe, Ege, İle, Leb, Lig, Sel, Ses, Sis,

2 Harfli Kelimeler

Be, El, Es, Ge, İl, İs, Le, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.