SERTLİKÖLÇÜM (TDK)

Suyun sertliğinin belirlenmesi, °hidrotimetri.

Sertlikölçüm kelimesi baş harfi S son harfi M olan bir kelime. Başında S sonunda M olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi T , beşinci harfi L , altıncı harfi İ , yedinci harfi K , sekizinci harfi Ö , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi Ç , onbirinci harfi Ü , onikinci harfi M . Başı S sonu M olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELİ Nedir?

Evet.

BELİRLENME Nedir?

Belirlenmek işi.

SERT Nedir?


1 - Çizilmesi, kırılması, kesilmesi ya da çiğnenmesi güç olan, pek, katı,yumuşak karşıtı.
2 - Esnekliği az olan, kolayca eğilip bükülmeyen.
3 - Kolay dayanılmayan, zor katlanılan, etkili, "yumuşak" karşıtı.
4 - Hırçın, öfkeli, hiddetli.
5 - Titizlikle uygulanan, sıkı.
6 - Güçlü, kuvvetli.
7 - Sarsıcı niteliği olan, çarpıcı, keskin, hafif karşıtı.
8 - Bağışlaması, hoşgörüsü olmayan.
9 - Gönül kırıcı, katı, ters.
10 - yerb. Minerallerin çizilmeye karşı gösterdikleri direnç.

E K L L M R S T Ç Ö Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Ölçtürmek,

8 Harfli Kelimeler

Çöktürme, Kötümser, Öksürtme, Ölçtürme, Ölçülmek, Örtülmek, Söktürme, Sürmelik, Sütölçer, Törellik, Töskürme, Tümsekli, Türkçesi,

7 Harfli Kelimeler

Çökelti, Çökerti, Küremsi, Lösemit, Mertlik, Öksürme, Ölçekli, Ölçülme, Ölümsek, Örtülme, Örülmek, Ötürmek, Selülit, Sertlik, Sökülme, Sürçmek, Sürekçi, Sürekli, Sürmeli, Sürtmek, Terslik, Türkeli, Üçtelli, Üstelik,

6 Harfli Kelimeler

Çelmik, Çeltik, Çermik, Çitmek, Çöllük, Çömlek, Eskrim, Kölçer, Köleli, Kümeli, Kürtçe, Lektör, Lösemi, Mestçi, Metrik, Metris, Mikser, Millet, Misket, Ökçeli, Ölçmek, Ömerli, Örtmek, Örülme, Ötürme, Ritüel, Sektör, Setliç, Silkme, Silmek, Silüet, Steril, Sümter, Sürçme, Süreli, Sürmek, Sürtme, Tekmil, Teksir, Tellür,

5 Harfli Kelimeler

Çekim, Çekül, Çelik, Çelim, Çilek, Çimek, Çitme, Çökel, Çökme, Çöküm, Çörek, Çörkü, Çörtü, Eküri, Elçim, Ellik, Emlik, Erkli, Erlik, Eskil, Esrik, Etçik, Etçil, Etlik, İçlem, İçmek, İçrek, İçsel, İlkel, İllet, İlmek, İmleç, İmlek, İrkme, İsmet, İstek, İstem, İster, İtmek, Kelli,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çeri, Çile, Çise, Ekim, Ekli, Eksi, Ekti, Elçi, Elik, Elim, Elit, Elli, Elti, Emik, Emir, Erik, Eril, Erim, Esik, Esim, Esir, Eski, Etçi, Etik, Etil, Etki, Etli, İçel, İçme, İçre, İlçe, İlke, İlle, İlme, İtçe, İtme, Keçi, Kile, Kils,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çim, Çir, Çis, Çit, Çöl, Çük, Ekü, Elk, Erk, Eti, İle, İlk, İrs, Kel, Kem, Ker, Kes, Ket, Kil, Kim, Kir, Kit, Kör, Kös, Kül, Kür, Küs, Küt, Lim, Lir, Lök, Lös, Lük, Meç, Met, Mil, Mir, Mis,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, Er, Es, Et, İç, İl, İm, İs, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Öç, Re, Se, Si, Te, Ti, Üç, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.