SERPİLME (TDK)

Serpilmek işi: "Gökler bulutlanıyor rüzgâr serinliyordu / Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince."- F. N. Çamlıbel.

Serpilme kelimesi baş harfi S son harfi E olan bir kelime. Başında S sonunda E olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi P , beşinci harfi İ , altıncı harfi L , yedinci harfi M , sekizinci harfi E . Başı S sonu E olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BULUT Nedir?


1 - Havayuvarındaki su damlacıkları ve buz taneciklerinin görülebilir yoğunluk kazanmasıyla oluşan, biçimleri, yükseklikleri ve yol açtıkları hava olaylarıyla birbirinden ayrılan yığınlar.
2 - Herhangi bir şeyden oluşan yoğun yığın.

ÇAMLI Nedir?

Çamı bulunan.

İNCE Nedir?


1 . Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı: "İnce minare. İnce değnek. İnce kitap."- .
2 . Zayıf: "Sarışın, kuru, ince bir kadındı."- Y. K. Beyatlı.
3 . Taneleri ufak, iri karşıtı: "İnce un. İnce kum."- .
4 . Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı: "İnce nakış."- .
5 . Ayrıntılı: "Bugün temizlikçi geliyor. Şöyle ince bir temizliğe..."- T. Uyar.
6 . Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar).
7 . Tiz (ses), pes karşıtı: "İnce bir çocuk sesinin hırçınlaştığı, ağladığı işitildi."- R. N. Güntekin.
8 . Hafif, gücü az: "Hiçbir hareket bu gülüş kadar belirsiz ve ince değildir."- S. F. Abasıyanık.
9 . mecaz İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı: "Benim hasta olduğum günlerde her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplarla hazırlanmıştı."- R. N. Güntekin.
10 . mecaz Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı: "Dostum şair, yazar Sabahattin Teoman, yazdığı ince bir mektupla durumu düzeltiyor."- .

SERİ Nedir?


1 - Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, dizi2, sıra.
2 - Bir fabrika ya da atölyenin uzun bir süre aynı iş üzerinde çalıştığı üretim tipi.

SERİN Nedir?


1 . Az soğuk, ılık ile soğuk arası.
2 . Hoşa giden, hafif bir soğukluk veren: "... kuşluk vaktinin sıcağına rağmen bina loş ve serin."- R. H. Karay.

SERPİLME Nedir?

Serpilmek işi: "Gökler bulutlanıyor rüzgâr serinliyordu / Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince."- F. N. Çamlıbel.

SERPİLMEK Nedir?


1 . Serpme işine konu olmak: "Cam kırıkları su gibi dört tarafa serpildiler."- A. İlhan.
2 . Gelişmek, büyümek: "Şu on altı yıllık dönem içinde doğan, serpilen bütün partilerimiz birbiri içinden doğmuştur."- N. Cumalı.

YAĞMUR Nedir?


1 . Atmosferdeki su buharının yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne düşen yağışın sıvı durumda olanı, yağar, yağış, baran, bereket, rahmet: "Hava biraz bozukçaydı, dışarıda serin bir yağmur çiseliyordu."- M. Ş. Esendal.
2 . mecaz Çok ve sık düşen, gelen şey.
3 . mecaz Çokluk, bolluk: "Para yağmuru. Övgü yağmuru."- .

E E L M P R S İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Serpilme,

7 Harfli Kelimeler

Pisleme, Semerli, Serilme,

6 Harfli Kelimeler

Eprime, Esirme, Esperi, Esrime, İsleme, Mesire, Serpme,

5 Harfli Kelimeler

Elips, Erime, Esire, Esmer, Espri, Lemis, Meles, Meres, Mersi, Mesel, Misel, Permi, Prese, Remel, Remil, Resim, Resmi, Rimel, Selim, Semer, Serim, Serme, Silme, Siper, Sperm,

4 Harfli Kelimeler

Elem, Elim, Emel, Emir, Eper, Eril, Erim, Erme, Eser, Esim, Esir, Esme, Esre, İlme, Lime, Lise, Meri, Peri, Pire, Pres, Prim, Reel, Reis, Remi, Sele, Selp, Seme, Sepi, Sere, Seri, Slip,

3 Harfli Kelimeler

Epe, İle, İrs, Lep, Lim, Lir, Mil, Mir, Mis, Pes, Pil, Pim, Pir, Pis, Sel, Sem, Ser, Sim,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, Er, Es, İl, İm, İp, İs, Le, Me, Mi, Pe, Re, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.