SERLEVHA (TDK)

Yazılarda başlık: "Roman adına benzer bir serlevha seçtim."- B. Felek.

Serlevha kelimesi baş harfi S son harfi A olan bir kelime. Başında S sonunda A olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi V , yedinci harfi H , sekizinci harfi A . Başı S sonu A olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ADINA Nedir?

Bir şeyin veya bir kimsenin namına, hesabına, yerine: "Haklı bir öfke adına da olsa bir insandan aklını yüreğinden ayırması istenemez."- S. Eyuboğlu.

BAŞLI Nedir?

Başı olan: "O zaman kırmızı başlı kibritler vardı ya."- P. Safa.

BAŞLIK Nedir?


1 . Genellikle başı korumak için giyilen şapka, serpuş: "İyi ki güneş açmış, sıcak basmış da başlığını sıyırınca yüzünü görmüş tanımışlardı."- N. Cumalı.
2 . Üst giysilerinin yakalarına takılı başlık, kapüşon.
3 . Hayvan koşumunun başa geçirilen bölümü.
4 . Bir sütunun, bir direğin tepeliği: "Önünden yüzlerce defa geçmiş olduğumuz bin yıllık çeşme, bir sütun başlığı birden gözümüzde şahsiyet ve değer kazanırdı."- S. Ayverdi.
5 . Kâğıt veya zarf üstüne basılmış ad ve adres, antet.
6 . Bir yazının, bir kitabın bölümlerinin başına konulan ve konuyu kısaca tanıtan ibare, serlevha.
7 . Bazı bölgelerde, evlenirken, damadın kaynatasına ödemesi görenek olan para.
8 . Tablaların veya iş parçalarının düzgün kalmasını sağlamak amacı ile baş taraflarına takılan parça.
9 . Tekerlek parmaklarının çakılı olduğu kısım, top.

BENZER Nedir?


1 . Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, benzeri, müşabih, mümasil: "Baksana kız, paşaya benzer yerim var mı benim?"- H. Taner.
2 . isim, matematik Benzeşim.
3 . isim, sinema, TV (***) Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör.

FELEK Nedir?


1 . Gök, gökyüzü, sema.
2 . Dünya, âlem.
3 . Talih, baht, şans: "Felek oyun etmişti onlara, yiğitlerden ikisi uyuyakaldı."- C. Meriç.
4 . Askerî mızıkada zilli bir müzik aracı.

SERLEVHA Nedir?

Yazılarda başlık: "Roman adına benzer bir serlevha seçtim."- B. Felek.

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

A E E H L R S V Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Serlevha,

5 Harfli Kelimeler

Ervah, Evsel, Helva, Heves, Levha, Rahle, Sahre, Seher, Selva, Sever,

4 Harfli Kelimeler

Alev, Eser, Esre, Evla, Evre, Hale, Hare, Hars, Hela, Hele, Leva, Reel, Reha, Reva, Sele, Sera, Sere, Slav, Vale, Vals, Vere,

3 Harfli Kelimeler

Ela, Hal, Har, Has, Hav, Her, Lav, Leh, Sah, Sal, Sav, Sel, Ser, Vah, Var,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Al, Ar, As, Av, Eh, El, Er, Es, Ev, Ha, He, La, Le, Ra, Re, Se, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.