SERİNLETMEK (TDK)

Serin duruma getirmek, serinlik vermek: "Kış rüzgârı, uykusuzluktan kızaran gözlerini, işretten kuruyan dudaklarını serinletir."- R. H. Karay.

Serinletmek kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı S sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DUDAK Nedir?


1 . Ağzın, dişleri örten ve dışarıya doğru az veya çok kıvrılan üst ve alt kenarlarından her biri: "Birdenbire kavalı dudaklarına götürdü ve üfürmeye başladı."- H. E. Adıvar.
2 . mecaz Ağız: "Eve dudağınızda bir şarkı ile dönüyorsunuz."- H. Taner.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

İŞRET Nedir?

İçki.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KURU Nedir?


1 . Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı: "Yanakları kuruydu fakat gözleri tamamıyla siyah yaştı."- H. E. Adıvar.
2 . Yağış almayan veya üzerinde bitki olmayan: "Kuru çöl. Kuru tepeler."- .
3 . Daha sonra kullanılmak için kurutulmuş, taze ve yeşil karşıtı: "Evlerin önlerine kuru meşe dallarıyla örtülü çardaklar yapmışlar."- R. H. Karay.
4 . Canlılığını yitirmiş (bitki): "Çiçek açmaz kuru bir ağaç, ötmeyi unutmuş bir kuş mu oldum?"- H. E. Adıvar.
5 . mecaz Zayıf, çelimsiz, arık, sıska, kaknem: "Kara, kuru, kibirli, kazık gibi bir kadın!"- H. E. Adıvar.
6 . Salgısı olmayan: "Kuru öksürük. Kuru egzama."- .
7 . Döşenmemiş, çıplak: "Kuru tahtaya oturma!"- .
8 . Katıksız, yanında başka şey olmayan (yiyecek): "Kuru çayla karın doyar mı?"- .
9 . Etkisi ve sonucu olmayan: "Şahsına topluluğun isteğini emanet edenler boş bir riya, kuru bir şeref olsun diye laf etmediler."- R. E. Ünaydın.
10 . mecaz Heyecanı, tadı olmayan, tekdüze: "Kuru, zevksiz bir hayat."- . 1
1 . mecaz Akıcı olmayan, duygudan yoksun: "Kuru bir anlatım."- . 1
2 . isim Kuru fasulye.

SERİ Nedir?


1 - Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, dizi2, sıra.
2 - Bir fabrika ya da atölyenin uzun bir süre aynı iş üzerinde çalıştığı üretim tipi.

SERİN Nedir?


1 . Az soğuk, ılık ile soğuk arası.
2 . Hoşa giden, hafif bir soğukluk veren: "... kuşluk vaktinin sıcağına rağmen bina loş ve serin."- R. H. Karay.

SERİNLİK Nedir?


1 . Serin olma durumu: "Serinlik, gölgelik içinde, o kızgın yerlere hayretle bakıyorum."- R. H. Karay.
2 . Serin hava: "Latif bir akşam serinliği ortalığı kaplamıştı."- M. Ş. Esendal.

UYKU Nedir?


1 . Dış uyaranlara karşı bilincin, bütünüyle veya bir bölümünün yittiği, tepki gücünün zayıfladığı ve her türlü etkinliğin büyük ölçüde azaldığı dinlenme durumu: "Rahat bir uyku uyumuştum."- S. F. Abasıyanık.
2 . mecaz Çevrede olup bitenin farkında olmama, gaflet, aymazlık.
3 . mecaz Doğada görülen sükûnet durumu: "Kış süresince uykuda olan ağaçlar, baharla birlikte uyandı."- .

UYKUSUZ Nedir?


1 . Uyumamış veya uykusunu alamamış.
2 . zarf Uyumadan, uykusunu almadan: "Dün geceyi uykusuz geçirdiği odaya dönmek fikri onu âdeta ürkütüyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

UYKUSUZLUK Nedir?

Uyku uyuyamama veya uyumamış olma durumu: "Salih, yarı uykusuzluktan, yarı telaş ve endişeden kısılan bir sesle bana şöyle demişti."- Y. K. Karaosmanoğlu.

VERME Nedir?

Vermek işi: "İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı."- M. Ş. Esendal.

VERMEK Nedir?


1 - (Üzerinde ya da yakınında olan bir şeyi) Birisine eriştirmek, iletmek.
2 - Bırakmak ya da bağışlamak.
3 - Ondan bilmek °atfetmek.
4 - (Düşünce ya da bilgi anlatan şeyler için) Başkalarına iletmek, bildirmek.
5 - Döndürmek, çevirmek, yöneltmek.
6 - Herhangi bir duruma yol açmak.
7 - (Eğlenceli toplantı) Düzenlemek, konuk çağırıp ağırlamak.
8 - (Sanatçı) Topluluk önünde sanatını göstermek, °icra etmek.
9 - Satmak.
10 - Biriyle evlendirmek. 1
1 - (-i) Ödemek. 1
2 - Yaymak. 1
3 - Ürün üretmek. 1
4 - Herhangi bir şey ortaya çıkarmak, oluşturmak. 1
5 - Tümünü herhangi bir duruma sokmak. 1
6 - Sahip olmasını sağlamak. 1
7 - (Bir şey üzerinde) Etki yapmak, biçimini değiştirmek. 1
8 - Saptamak, tespit etmek. 1
9 - Kazandırmak, katmak.
20 - Ayırmak, harcamak. 2
1 - Dayamak. 2
2 - Kök ya da gövdeleri sonuna -e (-a) ulaç eki almış eylemsilerle tezlikbildirir. 2
3 - Dilek bildiren birleşik eylemler yapar.

E E E K L M N R S T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Serinletmek,

10 Harfli Kelimeler

İsteklenme, Serinlemek, Serinletme, Sertlenmek, Sirkelenme, Terslenmek,

9 Harfli Kelimeler

Esinlemek, Etkilenme, İtelenmek, Keresteli, Metreslik, Nitelemek, Sekilenme, Serinleme, Sertelmek, Sertlenme, Telesimek, Tersinmek, Terslemek, Terslenme, Tirelemek,

8 Harfli Kelimeler

Eksiltme, Enikleme, Esinleme, Esmerlik, Esnetmek, Esritmek, Estirmek, Etkileme, Etlenmek, İnekleme, İnletmek, İskerlet, İslenmek, İstenmek, İtekleme, İtelemek, İtelenme, İtlenmek, Kerteles, Kertilme, Kestirme, Kirlenme, Kirletme, Meskenet, Mesnetli, Metinsel, Metrelik, Niteleme, Renkleme, Sekileme, Sektirme, Semereli, Serilmek, Sertelme, Sinekler, Telesime, Terlemek, Tersinme, Tersleme, Tireleme,

7 Harfli Kelimeler

Eklenme, Eklenti, Ekletme, Eksilen, Eksilme, Ekstrem, Ektirme, Element, Elenmek, Eletmek, Ereksel, Erinmek, Eritmek, Ermenek, Erselik, Ersemek, Esenler, Esenlik, Esermek, Esirmek, Eskitme, Eslemek, Esnemek, Esnetme, Esrimek, Esritme, Estirme, Eteneli, Etlenme, İlenmek, İletken, İletmek, İnlemek, İnletme, İskelet, İskemle, İslemek, İslenme, İstemek, İstenme,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekleme, Ekseri, Ekstre, Elemek, Elenme, Elenti, Eletme, Emekli, Enemek, Erimek, Erinme, Eriten, Eritme, Erkete, Ermeni, Erseme, Ertesi, Eserme, Esirme, Eskime, Eskrim, Esleme, Esneme, Esrime, Etilen, Etkime, İlenme, İletme, İlkten, İnleme, İskele, İskete, İsleme, İsteme, İtenek, Keleme, Kelime, Kement, Kemere,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Eksen, Ekser, Eksin, Eleme, Elmek, Emlik, Eneme, Enlem, Enser, Entel, Erime, Erken, Erkin, Erkli, Erlik, Ermek, Ermin, Eseme, Esire, Eskil, Eslek, Esmek, Esmer, Esnek, Esrik, Ester, Etene, Etken, Etkin, Etlik, Etmek, Etmen, Etnik, Etsel, İlmek, İmlek, İmren, İnmek,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Eksi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emen, Emet, Emik, Emin, Emir, Enek, Enik, Enir, Enli, Ense, Erek, Eren, Erik, Eril, Erim, Erin, Erke, Erme, Erte, Esen, Eser, Esik, Esim, Esin, Esir, Eski,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, Eti, İle, İlk, İrs, Kel, Kem, Ker, Kes, Ket, Kil, Kim, Kin, Kir, Kit, Lim, Lir, Men, Met, Mil, Mir, Mis, Mit, Nem, Net, Nim, Ret, Sek, Sel, Sem, Sen, Ser, Set, Sik, Sim, Sin, Sit, Ski,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Er, Es, Et, İl, İm, İn, İs, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Re, Se, Si, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.