SERİNLETİCİ (TDK)

Serinlik veren, serinleten.

Serinletici kelimesi baş harfi S son harfi İ olan bir kelime. Başında S sonunda İ olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi C , onbirinci harfi İ . Başı S sonu İ olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

SERİ Nedir?


1 - Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, dizi2, sıra.
2 - Bir fabrika ya da atölyenin uzun bir süre aynı iş üzerinde çalıştığı üretim tipi.

SERİN Nedir?


1 . Az soğuk, ılık ile soğuk arası.
2 . Hoşa giden, hafif bir soğukluk veren: "... kuşluk vaktinin sıcağına rağmen bina loş ve serin."- R. H. Karay.

SERİNLİK Nedir?


1 . Serin olma durumu: "Serinlik, gölgelik içinde, o kızgın yerlere hayretle bakıyorum."- R. H. Karay.
2 . Serin hava: "Latif bir akşam serinliği ortalığı kaplamıştı."- M. Ş. Esendal.

VERE Nedir?

Bir kalenin veya tahkim edilmiş bir yerin teslimi.

C E E L N R S T İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Esintili,

7 Harfli Kelimeler

Eritici, İlerici, İletici, İlistir, Listeci, Selinti, Senetli, Serince, Siirtli, Silinti, Sinirce, Sinirli, Sterlin, Terilen, Tersine, Tesirli,

6 Harfli Kelimeler

Center, Cinsel, Elenti, Enlice, Eriten, Ertesi, Esinti, Esirci, Etilen, İlinti, İnilti, İrinli, İrinti, İsteri, Lineer, Nereli, Neresi, Netice, Serili, Silici, Steril, Tensel, Tensil, Tereci, Tescil, Tinsel, Tirlin,

5 Harfli Kelimeler

Celse, Ceren, Ceset, Cinli, Cirit, Enser, Entel, Esire, Ester, Etsel, İleri, İleti, İncil, İncir, İrice, İrite, İrsen, İster, İtici, Linet, Liret, Liste, Litre, Neler, Nesil, Nesir, Nicel, Nitel, Resen, Selen, Sence, Senet, Senir, Senit, Seren, Serin, Seter, Setir, Setre, Sicil,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cilt, Cins, Ecel, Ecir, Elci, Elit, Elti, Enir, Enli, Ense, Erce, Eren, Eril, Erin, Erte, Esen, Eser, Esin, Esir, Esre, Eten, Eter, Etil, Etli, İnce, İnci, İnti, İrin, İris, İsli, Lens, Lice, Liet, Lise, Nece, Neci, Nere, Nesi, Nice,

3 Harfli Kelimeler

Cer, Cet, Cin, Ece, Eti, İle, İni, İri, İrs, İti, Lir, Net, Ret, Sel, Sen, Ser, Set, Sin, Sit, Tel, Ten, Ter, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Ce, El, En, Er, Es, Et, İl, İn, İs, İt, Le, Ne, Re, Se, Si, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.