SERİLMEK (TDK)


1 . Serme işi yapılmak: "Sanki sedirlerine Bursa ipeklileri serilen bizim odalarımız değildi."- O. S. Orhon.
2 . Bir yere uzanıp yatmak: "Kanepenin birinden kalkıp ötekine serildim."- S. F. Abasıyanık.

Serilmek kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi K . Başı S sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

BURS Nedir?


1 . Bir öğrencinin öğrenimini sürdürebilmesi veya bir kimsenin bilgi ve görgüsünü artırması için belli bir süre devlet veya özel kuruluşlarca ödenen aylık para: "Öğrenimini tamamlaması için devlet bursuyla Almanya'ya gönderiliyor."- N. Cumalı.
2 . Bu amaçla vakfedilmiş paranın veya malın geliri.

DEĞİL Nedir?

Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime: "Bu direniş çetin değil, haşin değil, yürek burkucuydu."- T. Buğra.

İPEK Nedir?


1 . İpek böceği kozaları çözülerek çıkarılan ve dokumacılıkta kullanılan çok ince, esnek ve parlak tel: "Hamam takımları hep sırma ve ipek işlemeli imiş."- S. Birsel.
2 . sıfat Bu telden yapılmış: "İpek gömlek. İpek çorap."- .

İPEKLİ Nedir?

İpekten yapılmış veya içinde ipek bulunan (kumaş): "İpekli bir kumaş yırtar gibi suları yararak rıhtıma doğru geliyordu."- H. E. Adıvar.

ÖTEKİ Nedir?


1 - Bilinenden, sözü edilenden ayrı, öbür.
2 - Sözü edilen ya da benzer iki nesneden önem ya da konum bakımından uzakta olan.

SEDİR Nedir?

Arkalıksız, üstü minderli ve yastıklı olabilen, oturmaya veya yatmaya yarayan ev eşyası, divan: "Bizi geniş sedirlerle çevrilmiş keten örtülü bir büyük odaya aldılar."- B. Felek. sedir (II) isim, bitki bilimi Latince Kozaklılardan, çiçekleri sarı veya açık yeşil renkli, boyu
40 m kadar olabilen ve kerestesi yapı işlerinde kullanılan bir orman ağacı, dağ servisi (Cerrust).

SERİ Nedir?


1 - Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, dizi2, sıra.
2 - Bir fabrika ya da atölyenin uzun bir süre aynı iş üzerinde çalıştığı üretim tipi.

SERME Nedir?


1 . Sermek işi.
2 . halk ağzında Sac ekmeği.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

YATMA Nedir?

Yatmak işi: "Çocuklara yatma zamanının yaklaştığını başıyla anlatan bir mürebbiye edasıyla duruyor."- R. H. Karay.

YATMAK Nedir?


1 - Bir yere ya da bir şeyin üzerine boylu boyunca uzanmak.
2 - Uyumak ya da dinlenmek için yatağa girmek.
3 - Yatay ya da yataya yakın bir duruma gelmek, eğilmek.
4 - Hastalık nedeniyle yatakta kalmak.
5 - Geceyi geçirmek üzere bir yerde kalmak.
6 - Boş yere bekleme.
7 - İşlemez çalışmaz durumda kalmak.
8 - Bir özellik kazanmak için bir şeyin içinde beklemek.
9 - Hapsedilmek.
10 - (Ölü) Gömülmüş olmak. 1
1 - Düz bir duruma gelmek, düzleşmek. 1
2 - Bulunmak, var olmak. 1
3 - Olumsuz ya da başarısız bir sonuç almak. 1
4 - İşsiz kalmak çalışmamak. 1
5 - Cinsel ilişkide bulunmak. 1
6 - Bir düşünceyi ya da bir öneriyi benimsemek, razı olmak. 1
7 - Hastanede tedavi için kalmak.

E E K L M R S İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Esmerlik, Serilmek,

7 Harfli Kelimeler

Eksilme, Erselik, Esirmek, Esrimek, İskemle, İslemek, Kemerli, Kesilme, Mesleki, Semerli, Serilme,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekseri, Emekli, Erimek, Esirme, Eskime, Eskrim, Esrime, İskele, İsleme, Kelime, Kerime, Kermes, Keseli, Melike, Mesire, Meslek, Mikser, Seklem, Sermek, Silkme, Silmek,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Ekser, Elmek, Emlik, Erime, Erkli, Erlik, Ermek, Esire, Eskil, Eslek, Esmek, Esmer, Esrik, İlmek, İmlek, İrkme, Kelem, Keler, Keles, Kemer, Kemre, Kerem, Keres, Kerim, Kesel, Keser, Kesim, Kesir, Kesme, Kesre, Kiler, Kimse, Lemis, Melek, Meles, Melik, Merek, Meres,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Eksi, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emik, Emir, Erek, Erik, Eril, Erim, Erke, Erme, Eser, Esik, Esim, Esir, Eski, Esme, Esre, İlke, İlme, Kele, Keme, Kere, Kese, Kile, Kils, Krem, Leke, Lime, Lise, Meke, Meri, Misk,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, İle, İlk, İrs, Kel, Kem, Ker, Kes, Kil, Kim, Kir, Lim, Lir, Mil, Mir, Mis, Sek, Sel, Sem, Ser, Sik, Sim, Ski,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Es, İl, İm, İs, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.