SEREMONİ (TDK)


1 . Tören.
2 . Genellikle resmî yerlerde, resmî işlerde uyulması gereken kural, yol ve yöntemlerin tümü.

Seremoni kelimesi baş harfi S son harfi İ olan bir kelime. Başında S sonunda İ olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi M , altıncı harfi O , yedinci harfi N , sekizinci harfi İ . Başı S sonu İ olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GENELLİKLE Nedir?

Genel olarak, büyük bir çoğunlukla, çoğu kez, çoğunlukla, çoklukla, ekseri, ekseriya, ekseriyetle, umumiyetle: "Türkler genellikle konukseverdir."- .

GEREK Nedir?


1 . İcap: "... millî güvenlik gereklerinin ihlal edilmesi ... hâlinde belirli bir toplantı ve gösteri yürüyüşünü yasaklayabilir."- Anayasa.
2 . sıfat Bir şeyin yapılabilmesi veya olabilmesi ona bağlı olan, lazım: "Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni."- Yunus Emre.

KURA Nedir?


1 . İki veya daha çok aday arasında bir sıralama, bir ayırma yapılacağı zaman her birinde bir tek ad yazılı kâğıtları bir araya getirip karıştırdıktan sonra birini çekerek veya özel bir bilgisayar yazılımıyla adları belirleme, ad çekme: "Okulu bitirirken kurada Karaköse'yi çekince dağda taşta doya doya ata bineceği için seviniyordu."- N. Cumalı.
2 . Kime veya neye isabet edeceği önceden belli olmayan bir çekimle sonucu belirleme.

KURAL Nedir?


1 . Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke, nizam: "Dil bilgisi kuralları."- .
2 . Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke: "O yirmi beş yaşına kadar umumi kurallara, yargılara sığmayan bir hayat yaşamıştır."- H. E. Adıvar.

TÖRE Nedir?


1 . Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü, âdet: "Töre anlayışları bu bilinçlilikleriyle pekişmiştir."- N. Cumalı.
2 . Bir toplumdaki ahlaki davranış biçimleri, adap.

TÖREN Nedir?


1 . Bir toplulukta, üyelerin belli bir olayı, kişiyi veya değeri ayırt edip sembolleştirmesi, bunların anlam ve öneminin güçlendirilmesi amaçlarıyla düzenlenen hareket dizisi, merasim: "Töreni daha uzaktan izleyen annelerle babalar da sevinçle el çırpıyorlardı."- Ç. Altan.
2 . Anma, kutlama, nişan, evlenme, ölüm gibi sebeplerle yapılan toplantı, merasim, seremoni.

YÖNTEM Nedir?


1 . Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika.
2 . Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot.

E E M N O R S İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Seremoni,

7 Harfli Kelimeler

Merinos, Seminer,

6 Harfli Kelimeler

Erinme, Ermeni, Esirme, Esrime, Mersin, Mesire, Neresi, Resmen, Soneri,

5 Harfli Kelimeler

Enser, Eosen, Erime, Ermin, Eroin, Esire, Esmer, İmren, İrsen, İsmen, Meres, Mersi, Mesen, Moren, Nemse, Nesim, Nesir, Resen, Resim, Resmi, Romen, Semen, Semer, Senir, Seren, Serim, Serin, Serme, Sinme, Siren, Sirmo,

4 Harfli Kelimeler

Emen, Emin, Emir, Enir, Ense, Eren, Erim, Erin, Erme, Eros, Esen, Eser, Esim, Esin, Esir, Esme, Esre, İnme, Meni, Meri, Mine, Miso, Mors, Nere, Nesi, Norm, Reis, Remi, Seme, Sene, Sere, Seri, Sine, Sone,

3 Harfli Kelimeler

İrs, Men, Mir, Mis, Mor, Nem, Nim, Nom, Ons, Rom, Sem, Sen, Ser, Sim, Sin, Som, Son,

2 Harfli Kelimeler

Em, En, Er, Es, İm, İn, İs, Me, Mi, Ne, Om, On, Re, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.