SERBESTLEŞME (TDK)

Serbestleşmek eylemi.

Serbestleşme kelimesi baş harfi S son harfi E olan bir kelime. Başında S sonunda E olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi B , beşinci harfi E , altıncı harfi S , yedinci harfi T , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi Ş , onbirinci harfi M , onikinci harfi E . Başı S sonu E olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EYLEM Nedir?


1 . Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez."- Anayasa.
2 . Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan.
3 . dil bilgisi Fiil.

SERBESTLEŞMEK Nedir?

Serbest duruma gelmek.

B E E E E L M R S S T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Serbestleme,

10 Harfli Kelimeler

Beterleşme, Esterleşme, Şerbetleme,

9 Harfli Kelimeler

Besteleme, Eterleşme, Restleşme, Sertleşme, Tersleşme,

8 Harfli Kelimeler

Belertme, Bereleme, Besletme, Erteleme, Eterleme, Selbetme, Sertelme, Sesletme, Tersleme,

7 Harfli Kelimeler

Belerme, Beletme, Besleme, Besmele, Beşleme, Ebeleme, Eşeleme, Mertebe, Serbest, Sermest, Sesleme, Terleme,

6 Harfli Kelimeler

Beleme, Bertme, Eletme, Erseme, Eserme, Esleme, Eşleme, Mesele, Metres, Semere, Sersem, Seslem, Sesteş, Şerbet, Teleme, Tembel,

5 Harfli Kelimeler

Beleş, Beste, Beşer, Beşme, Beter, Elbet, Eleme, Eseme, Esmer, Ester, Eşlem, Etsel, Meles, Meleş, Meres, Meret, Mesel, Metre, Remel, Reşme, Semer, Serme, Seter, Setre, Stres, Şemse, Teber, Telem, Teles, Temel, Teres, Terme,

4 Harfli Kelimeler

Bere, Breş, Ebet, Elem, Emel, Emet, Erme, Erte, Eser, Esme, Esre, Eşme, Eter, Etme, Mert, Mest, Meşe, Reel, Rest, Sele, Seme, Semt, Sere, Sert, Ster, Şems, Tere, Ters,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Beş, Bet, Bre, Ebe, Leb, Leş, Met, Ret, Sel, Sem, Ser, Ses, Set, Şeb, Şem, Şer, Şet, Tel, Tem, Ter,

2 Harfli Kelimeler

Be, El, Em, Er, Es, Eş, Et, Le, Me, Re, Se, Şe, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.