SERAMİKÇİLİK (TDK)


1 . Seramik yapma sanatı.
2 . Çömlekçilik.

Seramikçilik kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi M , altıncı harfi İ , yedinci harfi K , sekizinci harfi Ç , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi K . Başı S sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇÖMLEK Nedir?

Toprak tencere: "Elinde bir çömlek sadeyağla gelip pazar yerine oturduğu görülmüş."- Y. K. Karaosmanoğlu.

ÇÖMLEKÇİ Nedir?

Çanak, çömlek, testi yapan veya satan kimse.

ÇÖMLEKÇİLİK Nedir?

Çanak, çömlek, testi vb. yapma sanatı, seramikçilik.

SANA Nedir?

Sen zamirinin yönelme durumu.

SANAT Nedir?


1 - Bir duygunun, tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ya da bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.
2 - Belli bir uygarlığın anlayış ve beğeni ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım.
3 - Bir şey yapmada gösterilen ustalık.
4 - Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü.
5 - Zanaat.

SERAMİK Nedir?


1 . Yüksek ısıda pişirilmiş topraktan yapılan vazo, çanak, çömlek vb. nesne.
2 . sıfat Yüksek ısıda pişirilmiş toprak, fayans, porselen yapımıyla ilgili olan.

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

A E K K L M R S Ç İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Seramikçilik,

9 Harfli Kelimeler

İçirilmek, Seramikçi,

8 Harfli Kelimeler

Askerlik, Esriklik, İçerikli, İçirilme, İrkilmek, Kaimelik, Kesimlik, Kesmikli, Kireçlik, Resimlik, Resmilik, Seçimlik, Sirkelik,

7 Harfli Kelimeler

Akrilik, Aksilik, Amirlik, Asimile, Asrilik, Çekimli, Çeliksi, Çileksi, Eksikli, Emirlik, Eriklik, Esirlik, Eskilik, İçilmek, İçimlik, İçirmek, İrkilme, İsimlik, Kalemis, Kalsemi, Keçilik, Kemikli, Kemiksi, Kesikli, Kesirli, Kireçli, Kireçsi, Kraliçe, Makilik, Maskeli, Reislik, Resimli, Sekilik, Seramik, Silkmek, Sirkeli,

6 Harfli Kelimeler

Akçeli, Akseki, Aleksi, Asilik, Askeri, Çameli, Çelmik, Çermik, Eriksi, Eskrim, İçerik, İçilme, İçimli, İçirik, İçirme, İçkili, İkilem, İkilik, İlikçi, İliksi, İrilik, İrkmek, İsilik, İsimli, İslami, Kalker, Kareli, Kemlik, Kesmik, Kilise, Kimisi, Kimlik, Klasik, Klikçi, Lamise, Limaki, Maliki, Melisa, Mesail, Mikail,

5 Harfli Kelimeler

Akemi, Asker, Çaker, Çekik, Çekim, Çelik, Çelim, Çilek, Çimek, Ekili, Eksik, Elçim, Elmas, Email, Emlak, Emlik, Emsal, Erika, Erkli, Erlik, Eskil, Esrik, İçeri, İçlem, İçlik, İçmek, İçrek, İçsel, İkame, İkili, İklim, İkmal, İkram, İksir, İleri, İlmek, İlmik, İmale, İmleç, İmlek,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Akçe, Akik, Akil, Akim, Akis, Akli, Akse, Aksi, Alem, Alim, Amel, Amil, Amir, Asil, Asli, Asri, Çare, Çark, Çeki, Çeri, Çile, Çise, Ekim, Ekli, Eksi, Elçi, Elik, Elim, Elma, Emik, Emir, Erik, Eril, Erim, Esik, Esim, Esir, Eski, Esma,

3 Harfli Kelimeler

Aks, Ali, Ari, Ark, Asi, Ask, Çak, Çal, Çam, Çar, Çek, Çil, Çim, Çir, Çis, Ela, Elk, Erk, İka, İki, İla, İle, İlk, İma, İri, İrs, İsa, Kaç, Kak, Kal, Kam, Kar, Kas, Kek, Kel, Kem, Ker, Kes, Kik, Kil,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, Am, Ar, As, Çe, Ek, El, Em, Er, Es, İç, İl, İm, İs, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi, Ra, Re, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.