SERÜVENSİZ (TDK)

Serüveni olmayan, macerasız.

Serüvensiz kelimesi baş harfi S son harfi Z olan bir kelime. Başında S sonunda Z olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi V , altıncı harfi E , yedinci harfi N , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi Z . Başı S sonu Z olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

MACERA Nedir?


1 . Baştan geçen ilginç olay veya olaylar zinciri, serüven, sergüzeşt, avantür: "Türk şiirinin ve Türk musikisinin bir gurbet macerası olduğunu bilirdim."- A. H. Tanpınar.
2 . mecaz Olmayacakmış gibi görünen iş.

MACERASIZ Nedir?

Serüvensiz, heyecan vermeyen, basit, sıradan.

SERÜVEN Nedir?

Macera.

E E N R S S V Z Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Serüvensiz,

7 Harfli Kelimeler

Serüven, Süresiz, Üzerine,

6 Harfli Kelimeler

Neresi, Revize, Senevi, Servis, Süzeni,

5 Harfli Kelimeler

Enser, Ensiz, Ersiz, Erzin, Esire, Evren, Evsin, Evsiz, Ezine, İrsen, Nesir, Nevir, Nezir, Resen, Senir, Seren, Serin, Servi, Sever, Sevir, Sinüs, Siren, Süsen, Süven, Üzere, Üzeri, Venüs, Vezin, Vezir, Vezne, Virüs, Zirve,

4 Harfli Kelimeler

Enez, Enir, Ense, Eren, Erin, Esen, Eser, Esin, Esir, Esre, Evin, Evre, Nere, Nesi, Nüve, Reis, Revü, Reze, Rize, Sene, Sere, Seri, Sevi, Sezi, Sezü, Sine, Süne, Süre, Üvez, Üzre, Vere, Veri, Vize,

3 Harfli Kelimeler

İrs, Nev, Sen, Ser, Ses, Sin, Sis, Siz, Süs, Üre, Zen, Zer, Zir,

2 Harfli Kelimeler

En, Er, Es, Ev, İn, İs, İz, Ne, Nü, Re, Se, Si, Ün, Üs, Ve, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.