SEPETLENMEK (TDK)


1 . Sepetleme işi yapılmak.
2 . teklifsiz konuşmada Bir yerden uzaklaştırılmak, kovulmak.

Sepetlenmek kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi E , üçüncü harfi P , dördüncü harfi E , beşinci harfi T , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı S sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

KONUŞ Nedir?


1 . Konma işi.
2 . askerlik Bütün imkânlar göz önünde tutularak kara, hava ve deniz birliklerinin yerleştirilmesi biçimi.
3 . coğrafya Konum.

KONUŞMA Nedir?


1 . Konuşmak işi: "Gecenin sessizliğini bozan bu gürültülü konuşmaların uğultusu yukarı katlara genişleyerek, sağırlaşarak çıkmaya başladı."- M. Ş. Esendal.
2 . Görüşme, danışma, müzakere.
3 . Dinleyicilere bilim, sanat, edebiyat vb. konularda bilgi vermek için yapılan söyleşi, konferans: "Bu konuşmaya nihayet verirken okumak terbiyesinden bahsetmek lazımdır."- Y. K. Beyatlı.

KOVULMA Nedir?

Kovulmak işi veya biçimi.

KOVULMAK Nedir?

Kovma işine konu olmak veya kovma işi yapılmak: "Evdekilerle boyuna çatışmaya başlamam yüzünden evden kovuldum."- Ç. Altan.

SEPETLEME Nedir?

Sepetlemek işi.

TEKLİFSİZ Nedir?


1 . Samimi, içli dışlı, sıkı fıkı: "Bunlardan başka bazı teklifsiz aile dostları da var."- R. N. Güntekin.
2 . zarf Samimi, içli dışlı, sıkı fıkı bir biçimde.

UZAK Nedir?


1 . Yakın olmayan yer: "Fazla uzağa gitme."- .
2 . sıfat Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı: "Mualla, uzaklardan bir ses duyar gibi oldu."- P. Safa.
3 . sıfat Arada çok zaman bulunan: "Uzak bir gelecekte neler olacağı bilinmez."- .
4 . sıfat Eli, gücü veya hükmü yetişmez: "O böyle işlerden pek uzaktır."- .
5 . sıfat İhtimali az olan: "Ben bu işi çok uzak görüyorum."- .
6 . sıfat Ayrı, birbiriyle yakın ilgisi olmayan: "Ne iyi! Sizinle birlikte uzak şeylerden bahsedebileceğiz."- P. Safa.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

E E E E K L M N P S T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Sepetlenmek,

10 Harfli Kelimeler

Enseletmek, Sepetlemek, Sepetlenme, Tepelenmek,

9 Harfli Kelimeler

Enselemek, Enseletme, Esenlemek, Kenetleme, Keselenme, Keseletme, Sepelemek, Sepetleme, Tepelemek, Tepelenme,

8 Harfli Kelimeler

Enseleme, Esenleme, Esnetmek, Etekleme, Etlenmek, Keseleme, Meskenet, Pelesenk, Sepeleme, Tekeseme, Tepeleme,

7 Harfli Kelimeler

Eklenme, Ekletme, Element, Elenmek, Eletmek, Eslemek, Esnemek, Esnetme, Etlenme, Kentsel, Tekleme,

6 Harfli Kelimeler

Ekleme, Elemek, Elenme, Eletme, Enemek, Esleme, Esneme, Keleme, Kement, Kesene, Kestel, Mektep, Meleke, Mesele, Mesken, Meslek, Mesnet, Pekent, Peleme, Pelenk, Peltek, Sekene, Seklem, Sekmen, Stepne, Teleke, Teleks, Teleme, Teneke, Tensel, Tepmek,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Eksen, Eleme, Elmek, Eneme, Enlem, Entel, Eseme, Eslek, Esmek, Esnek, Etene, Etken, Etmek, Etmen, Etsel, Kelem, Kelep, Keles, Kenet, Kepme, Kesel, Kesen, Kesme, Keten, Melek, Meles, Mesel, Mesen, Nekes, Nemse, Nesep, Pelte, Penes, Pense, Pesek, Petek, Sekel, Sekme, Sekte,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Emen, Emet, Enek, Ense, Esen, Esme, Etek, Eten, Etme, Kele, Keme, Kene, Kent, Kese, Kesp, Kete, Leke, Lens, Meke, Mest, Pens, Pest, Sele, Selp, Seme, Semt, Sene, Sent, Sten, Step, Teke, Tepe,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Epe, Kel, Kem, Kep, Kes, Ket, Lep, Men, Met, Nem, Net, Pek, Pes, Sek, Sel, Sem, Sen, Set, Tek, Tel, Tem, Ten,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Es, Et, Ke, Le, Me, Ne, Pe, Se, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.