SENDİKALİZM (TDK)

Sendikacılık.

Sendikalizm kelimesi baş harfi S son harfi M olan bir kelime. Başında S sonunda M olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi D , beşinci harfi İ , altıncı harfi K , yedinci harfi A , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi Z , onbirinci harfi M . Başı S sonu M olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

SENDİK Nedir?

Bir birliğin, ortaklığın veya alacaklılar grubunun haklarını korumakla görevli kimse.

SENDİKA Nedir?

İşçilerin veya işverenlerin iş, kazanç, toplumsal ve kültürel konular bakımından çıkarlarını korumak ve daha da geliştirmek için aralarında kurdukları birlik: "Sendikalar siyasi amaç güdemezler, siyasi faaliyette bulunamazlar."- Anayasa.

SENDİKACI Nedir?


1 . Sendikacılık yapan kimse.
2 . Sendikada çalışan kimse.

SENDİKACILIK Nedir?


1 . Aynı meslekte çalışan kimselerin iş, kazanç, toplumsal ve kültürel konular bakımından çıkarlarını korumak için birlik olmalarını amaçlayan akım, sendikalizm.
2 . Sendikaların etkinliği, sendikalizm.
3 . Toplum yaşamında sendikalara önemli bir görev yüklemek amacını güden öğreti, sendikalizm.

A D E K L M N S Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Sendikalizm,

9 Harfli Kelimeler

Densizlik, Kandilsiz, Mendilsiz,

8 Harfli Kelimeler

Deliksiz, Denizlik, Dikensiz, Dilinmek, Dizilmek, Ensizlik, İdealizm, İdealsiz, İskandil, Kademsiz, Kaidesiz, Kilizman, Makineli, Nikelsiz, Semizlik, Sendikal, Siklamen, Silinmek, Silkinme, Sinameki, Zeminlik, Zindelik,

7 Harfli Kelimeler

Ailesiz, Asimile, Deminki, Denizli, Desimal, Dikenli, Dikensi, Dikilme, Dilinme, Dinamik, Dizemli, Dizilme, Edimsiz, Emzikli, İadesiz, İnilmek, İzlenim, Kademli, Kaideli, Kalemis, Kalinis, Kalsemi, Kamilen, Laisizm, Laskine, Madensi, Maskeli, Medikal, Midesiz, Minesiz, Minkale, Nikelsi, Sadelik, Salimen, Sekizli, Selanik, Sendika, Silinme, Zeminli, Zilkade,

6 Harfli Kelimeler

Adilik, Aksine, Aleksi, Amnezi, Anemik, Asilik, Azimli, Dasnik, Demlik, Densiz, Dikine, Dikmen, Dilmek, Dilsiz, Dinmek, Dinsel, Dinsiz, Dizlik, Dizmek, Dizmen, Edimli, Edinim, İadeli, İkilem, İlinek, İndeks, İnikas, İnilme, İnmeli, İslami, Kandil, Kaside, Kazein, Kemani, Kildan, Kilise, Kinizm, Kinsiz, Ladini, Lamise,

5 Harfli Kelimeler

Akemi, Akide, Aklen, Aleni, Alize, Anemi, Anide, Anime, Aside, Aslen, Deizm, Dekan, Delik, Demin, Demli, Denim, Deniz, Denli, Dikel, Diken, Dikim, Dikiz, Dikme, Dikse, Dilek, Dilim, Dilme, Dilsi, Dinek, Dinli, Dinme, Dizek, Dizel, Dizem, Dizim, Dizin, Dizme, Ekili, Eksin, Eksiz,

4 Harfli Kelimeler

Adem, Adil, Adli, Aile, Akil, Akim, Akis, Akli, Akne, Akse, Aksi, Alem, Alim, Amel, Amil, Amin, Asil, Asli, Azil, Azim, Daim, Dane, Dank, Dans, Deli, Delk, Deni, Denk, Dimi, Dine, Dini, Dink, Disk, Dize, Dizi, Edik, Edim, Edna, Ekim, Ekin,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Aks, Ali, Ani, Asi, Ask, Dal, Dam, Daz, Dek, Dem, Dik, Dil, Din, Diz, Eda, Edi, Ela, Elk, Eza, İde, İka, İki, İla, İle, İlk, İma, İni, İsa, Kal, Kam, Kan, Kas, Kaz, Kel, Kem, Kes, Kez, Kil, Kim,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Am, An, As, Az, De, Ek, El, Em, En, Es, İl, İm, İn, İs, İz, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi, Ne, Se, Si, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.