SENDİKALILAŞMAK (TDK)


1 - Bir sendikaya girmek.
2 - Sendika kurmak.

Sendikalılaşmak kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi D , beşinci harfi İ , altıncı harfi K , yedinci harfi A , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi L , onbirinci harfi A , onikinci harfi Ş , onüçüncü harfi M , ondördüncü harfi A , onbeşinci harfi K . Başı S sonu K olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GİRME Nedir?

Girmek işi: "Fatoş'un içeri girmesiyle sabahtan beri esen kederli havanın dağılması bir oldu."- S. F. Abasıyanık.

GİRMEK Nedir?


1 . Dışarıdan içeriye geçmek: "İçeri girdiklerinde birinci film çoktan başlamıştı."- H. Taner.
2 . Sığmak: "Elim bu eldivene girmiyor."- .
3 . Katılmak, iltihak etmek: "Bugün edebiyat imtihanına girdim."- Y. Z. Ortaç.
4 . Almak, fethetmek: "Ordularımız İstanbul'a girdiler."- M. Ş. Esendal.
5 . İncelemek, ayrıntılara inmek.
6 . Girişmek, başlamak: "Kaçırdım gene ipin ucunu, bir türlü konuya giremiyorum."- N. Ataç.
7 . Bulaşmak: "Koyunlara kelebek hastalığı girdi."- .
8 . (nsz) Zaman anlamlı kavramlar için gelmek: "İlkbahar girdi."- .
9 . (nsz) Ağrı, sancı başlamak, saplanmak.
10 . Yeni bir duruma geçmek, dönüşmek: "Göğün morlaşan kenarı eriyor, menekşe rengine giriyordu."- Ö. Seyfettin. 1
1 . İyice anlamak, iyice bilmek. 1
2 . Kavgaya tutuşmak. 1
3 . Başlamak. 1
4 . Erişmek, ulaşmak: "Yirmisine girdi."- . 1
5 . Bir şeyin yapımında, birleşiminde yer almak. 1
6 . Yazılmak, başlamak: "Okula girdi."- . 1
7 . Yemek yemek.

KURMA Nedir?


1 . Kurmak işi.
2 . sıfat Prefabrik: "Kurma ev."- .

KURMAK Nedir?


1 - Bir şeyin oluşmasına yardım eden parçaları birleştirerek tüm durumuna getirmek, °monte etmek.
2 - Dik durmasını sağlamak, dikmek, germek.
3 - Hazırlamak.
4 - (Yaylı, zemberekli şeylerde) Yayı ya da zembereği germek.
5 - Gereken koşulları hazırlayıp kendi kendine olmaya bırakmak.
6 - (Etkisi ve önemi geniş, sürekli şeyler için) Meydana getirmek, °tesis etmek.
7 - Yapmak, °inşa etmek.
8 - Yapmak, oluşturmak.
9 - Ortaklık sağlamak.
10 - Belli bir işte beraber çalışacak kimseleri belirlemek. 1
1 - Bir araya getirmek, toplamak. 1
2 - Gizlice hazırlamak, tasarlamak. 1
3 - Düşünmek. 1
4 - Aklına koymak. 1
5 - Zihinde büyütmek. 1
6 - Bir kimseyi dedikodu ya da telkinlerle başkasına karşı öfkelendirmek. 1
7 - Sağlamak, oluşturmak.

SENDİK Nedir?

Bir birliğin, ortaklığın veya alacaklılar grubunun haklarını korumakla görevli kimse.

SENDİKA Nedir?

İşçilerin veya işverenlerin iş, kazanç, toplumsal ve kültürel konular bakımından çıkarlarını korumak ve daha da geliştirmek için aralarında kurdukları birlik: "Sendikalar siyasi amaç güdemezler, siyasi faaliyette bulunamazlar."- Anayasa.

A A A D E I K K L L M N S İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Sendikalaşmak,

12 Harfli Kelimeler

Sendikalaşma,

11 Harfli Kelimeler

Alkışlanmak, Anlamdaşlık, Kadınlaşmak, Kalınlaşmak, Saklanılmak, Sandıklamak,

10 Harfli Kelimeler

Akıllanmak, Alıklaşmak, Alkışlamak, Alkışlanma, Anıklaşmak, Anlamaklık, Anlaşılmak, Kadınlaşma, Kalınlaşma, Kandamlası, Kaşıklanma, Nakışlamak, Saklanılma, Sandıklama,

9 Harfli Kelimeler

Akıllanma, Aklıselim, Alıklaşma, Alkışlama, Anıklamak, Anıklaşma, Anılaşmak, Anlaşılma, Anlaşmalı, Asalaklık, Asılanmak, Aşılanmak, Dallanmak, Delikanlı, Dışlanmak, Iskalamak, Kandaşlık, Kanıksama, Kaslaşmak, Kaşıklama, Kıllanmak, Kınalamak, Meksikalı, Nakışlama, Saklanmak, Sallanmak, Sendikalı, Sıklaşmak,

8 Harfli Kelimeler

Adlanmak, Adlaşmak, Akademik, Aklanmak, Aklaşmak, Akşamdan, Akşamlık, Aldanmak, Allanmak, Allaşmak, Anıklama, Anılaşma, Anlamdaş, Anlamsal, Anlaşmak, Asılanma, Aslanlık, Aşılamak, Aşılanma, Aşinalık, Dakikane, Dalanmak, Dalaşmak, Dallamak, Dallanış, Dallanma, Damaksıl, Damlalık, Danışmak, Dekanlık, Dışlamak, Dışlanma, Iskalama, Islanmak, İlanıaşk, İslamlık, Kadınsal, Kalemlik, Kalınmak, Kalkınma,

7 Harfli Kelimeler

Adaklık, Adaleli, Adamlık, Adanalı, Adanmak, Adaşlık, Adilane, Adlanma, Adlaşma, Akademi, Akdiken, Akılsal, Akışkan, Akışmak, Akilane, Akkışla, Aklamak, Aklanma, Aklaşma, Aklımda, Aksakal, Aksamak, Aksediş, Akşamki, Alakalı, Aldanış, Aldanma, Alınmak, Alışkan, Alışmak, Alimane, Alkalik, Allamak, Allanma, Allaşma, Almanak, Almaşık, Almaşlı, Anılmak, Anlaklı,

6 Harfli Kelimeler

Adaklı, Adamak, Adanma, Akasma, Akışma, Aklama, Aksama, Akseki, Aksine, Alaşım, Aleksi, Alınma, Alışma, Alkali, Allama, Allame, Amalık, Analık, Anamal, Anasıl, Anemik, Anılma, Anısal, Anlama, Asalak, Asılma, Asmalı, Aşılma, Aşınma, Aşkale, Dakika, Dalama, Dalmak, Damalı, Danslı, Dasnik, Demlik, Dışsal, Dikmek, Dikmen,

5 Harfli Kelimeler

Adale, Adalı, Adama, Adamı, Adana, Adına, Adsal, Akala, Akemi, Akide, Aklan, Aklen, Aklık, Akmak, Akman, Aksak, Aksam, Aksan, Akşam, Akşın, Alaka, Aleni, Alkan, Alkım, Alkış, Alkil, Allem, Allık, Almak, Alman, Almaş, Amade, Amelı, Analı, Andık, Anemi, Anide, Anime, Anlak, Anlam,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adam, Adaş, Adem, Adıl, Adım, Adil, Adlı, Adli, Aile, Akak, Akıl, Akım, Akın, Akış, Akik, Akil, Akim, Akis, Aklı, Akli, Akma, Akne, Akse, Aksi, Alan, Aldı, Alem, Alık, Alım, Alın, Alış, Alil, Alim, Allı, Alma, Amal, Aman, Amel, Amil,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Adi, Aka, Akı, Aks, Ala, Ali, Ama, Ana, Anı, Ani, Asa, Ası, Asi, Ask, Aşı, Aşk, Dal, Dam, Dek, Dem, Dış, Dik, Dil, Din, Diş, Eda, Edi, Ela, Elk, İde, İka, İla, İle, İlk, İma, İsa, Kak, Kal, Kam,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Am, An, As, Aş, De, Ek, El, Em, En, Es, Eş, İl, İm, İn, İs, İş, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi, Ne, Se, Si, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.