SEMİRGİN (TDK)


1 . Tembellikten yağ bağlayan, semiren (kimse).
2 . Semirmekten dolayı hareketleri ağırlaşmış (kimse).

Semirgin kelimesi baş harfi S son harfi N olan bir kelime. Başında S sonunda N olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi E , üçüncü harfi M , dördüncü harfi İ , beşinci harfi R , altıncı harfi G , yedinci harfi İ , sekizinci harfi N . Başı S sonu N olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞIR Nedir?


1 . Tartıda çok çeken, hafif karşıtı: "Kurşun ağır bir madendir. Taş yerinde ağırdır."- .
2 . Çapı, boyutları büyük: "Ağır top. Ağır tank."- .
3 . Yoğun: "Evin sofasına girer girmez kendisini ağır bir duman karşıladı."- A. Sayar.
4 . Uyanılması güç, derin (uyku).
5 . Güç işiten, sağır.
6 . mecaz Değeri çok olan, gösterişli: "Ağır kıyafeti ile muhite uymayan Canan'ın yanında, ne kadar rahat ve sadeydi."- M. C. Kuntay.
7 . mecaz Çetin, güç: "Denizcilik tarihinin en ağır sorumluluklarından birini üzerine alıyordu."- F. F. Tülbentçi.
8 . mecaz Tehlikeli, korkulu, vahim.
9 . mecaz Sıkıntı veren, bunaltıcı.
10 . mecaz Dokunaklı, insanın gücüne giden, kırıcı: "Kızmıştım, Keziban'a söylenecek şöyle ağır bir söz arıyordum."- N. Ataç. 1
1 . mecaz Ağırbaşlı, ciddi: "Bu, on dokuz yaşında ufak tefek bir kızdı. Fakat otuz yaşındaki bir insandan daha ağırdı."- H. E. Adıvar. 1
2 . mecaz Keskin, boğucu (koku): "Bu koku, en hafif rüzgârla burnu kuvvetli bir adama uzaktan kendini hissettirecek kadar ağırdır."- F. R. Atay. 1
3 . Kısık, alçak: "Ağaya pek duyurmak istemeyen ağır bir sesle kulağıma eğildi."- O. C. Kaygılı. 1
4 . mecaz Davranışları yavaş olan: "Ağır adam."- . 1
5 . mecaz Sindirimi güç (yiyecek): "Ağır bir yemek."- . 1
6 . isim, spor Ağır sıklet: "Yıllarca ağırda güreşti."- . 1
7 . zarf Yavaş: "Cüneyt Bey sözlerini tartıyormuş gibi ağır söylüyordu."- E. İ. Benice.

DOLAYI Nedir?


1 . Çevrede, etrafta bulunan: "Atlar koşacak. Pehlivanlar güreşecek. Şehirden, dolayı köylerden çağrılanlar geliyorlar."- M. Ş. Esendal.
2 . zarf Ötürü: "Daha dün bu sözümden dolayı okşuyorlardı."- R. H. Karay.

HARE Nedir?


1 . Bazı nesne, canlı, göz vb.nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır: "Uskumrunun hareleri daha sık, gözleri küçük oysa kolyozun hem hareleri daha taraklı hem gözleri daha patlak."- O. Rifat.
2 . Üzerinde dalgalı çizgiler bulunan kumaş.
3 . Çok sert taş, mermer.

HAREKE Nedir?

Arap alfabesiyle yazılmış metinlerde üstüne ve altına konduğu ünsüzlerin birer ünlü ile okunmasını sağlayan işaret.

SEMİ Nedir?

İşitme.

SEMİRME Nedir?

Semiz duruma gelme: "Ben burada fena hâlde semirmeye başladım."- B. Felek.

SEMİRMEK Nedir?

Besili, yağlı bir duruma gelmek, semizlemek, şişmanlamak.

TEMBEL Nedir?


1 . İş görmeyi, çalışmayı sevmeyen, çaba göstermekten, sıkıntıdan kaçan (kimse), üşengeç: "Tembeller ve işsizler daha çok yorulurlar."- A. Ş. Hisar.
2 . tıp (***) Fonksiyonunu yerine getirmede yavaşlık gösteren (organ): "Galiba karaciğeri de tembel."- H. Taner.

TEMBELLİK Nedir?

Tembel olma durumu veya tembelce davranış: "İnsanlığın saygınlığı ile uyuşmayan tek şey tembelliktir."- H. Taner.

E G M N R S İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Semirgin,

6 Harfli Kelimeler

Grimsi, Mersin, Migren, Nergis, Sergin,

5 Harfli Kelimeler

Ergin, Ermin, Gerim, Giren, Girim, Girme, İmren, İrsen, İsmen, Mersi, Nesim, Nesir, Resim, Resmi, Senir, Sergi, Serim, Serin, Simge, Sinir, Sinme, Siren,

4 Harfli Kelimeler

Emin, Emir, Enir, Ergi, Erim, Erin, Esim, Esin, Esir, Gemi, Geri, Gine, Gren, Gres, İmge, İnme, İrin, İris, İsim, Meni, Meri, Mine, Mini, Nesi, Reis, Remi, Ring, Seri, Sine, Sini,

3 Harfli Kelimeler

Erg, Gem, Gen, Gri, İni, İri, İrs, Men, Mir, Mis, Nem, Nim, Sem, Sen, Ser, Sim, Sin,

2 Harfli Kelimeler

Em, En, Er, Es, Ge, İm, İn, İs, Me, Mi, Ne, Re, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.