SEMERELİ (TDK)

Verimli.

Semereli kelimesi baş harfi S son harfi İ olan bir kelime. Başında S sonunda İ olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi E , üçüncü harfi M , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi E , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ . Başı S sonu İ olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

VERİM Nedir?


1 . Çalıştırılan, işletilen, bakılan bir şeyin verdiği sonuç veya bu sonucun niceliği, mahsul, randıman: "İşçilerin verimi. Makinenin verimi. Ağacın verimi."- .
2 . Ortaya çıkan, istenilen, beklenilen sonuç, semere: "Yeni çıkan kitaplar, özellikle yerli yazarların verimleri öne geçiyor hep."- S. İleri.

VERİMLİ Nedir?


1 . Verimi iyi ve bol olan, bitek, randımanlı, mahsuldar, mümbit, müsmir, verimkâr: "Verimli toprak."- .
2 . Kendisinden beklenen sonucu veren, semereli: "Eğer bu beğeniş ve güven gerçek bilgi ve ihtisasa dayansaydı şüphesiz daha sağlam, daha verimli olurdu."- R. H. Karay.
3 . Çok yazan, velut: "Sonra, sahiden verimli bir de kalemi var!"- Y. Z. Ortaç.

E E E L M R S İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Semereli,

7 Harfli Kelimeler

Semerli, Serilme,

6 Harfli Kelimeler

Erseme, Eserme, Esirme, Esleme, Esrime, İsleme, Mesele, Mesire, Semere,

5 Harfli Kelimeler

Eleme, Erime, Eseme, Esire, Esmer, Lemis, Meles, Meres, Mersi, Mesel, Misel, Remel, Remil, Resim, Resmi, Rimel, Selim, Semer, Serim, Serme, Silme,

4 Harfli Kelimeler

Elem, Elim, Emel, Emir, Eril, Erim, Erme, Eser, Esim, Esir, Esme, Esre, İlme, Lime, Lise, Meri, Reel, Reis, Remi, Sele, Seme, Sere, Seri,

3 Harfli Kelimeler

İle, İrs, Lim, Lir, Mil, Mir, Mis, Sel, Sem, Ser, Sim,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, Er, Es, İl, İm, İs, Le, Me, Mi, Re, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.