SEMBOLLEŞTİRMEK (TDK)

Simgeleştirmek.

Sembolleştirmek kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi E , üçüncü harfi M , dördüncü harfi B , beşinci harfi O , altıncı harfi L , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi T , onbirinci harfi İ , onikinci harfi R , onüçüncü harfi M , ondördüncü harfi E , onbeşinci harfi K . Başı S sonu K olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

SİMGE Nedir?

Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, remiz, rumuz, timsal, sembol.

SİMGELEŞTİRME Nedir?

Simgeleştirmek işi, sembolleştirme.

SİMGELEŞTİRMEK Nedir?

Bir olayı, bir insan veya bir duyguyu sembollere başvurarak anlatmak, sembolleştirmek.

B E E E K L L M M O R S T İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Sembolleştirmek,

14 Harfli Kelimeler

Sembolleştirme,

12 Harfli Kelimeler

Sembolleşmek,

11 Harfli Kelimeler

Belirleşmek, Resimleşmek, Resmileşmek, Sembolleşme,

10 Harfli Kelimeler

Bekletilme, Belirlemek, Belirleşme, Belitlemek, Beslemelik, Betimlemek, Briketleme, Ekleştirme, Eleştirmek, İlerletmek, Listelemek, Memleketli, Resimlemek, Resimleşme, Resmileşme, Restleşmek, Rimellemek, Sertleşmek, Sirkeleşme, Şeritlemek, Tekmilleme, Tersleşmek,

9 Harfli Kelimeler

Beklemeli, Belertmek, Belikleme, Belirleme, Belirtmek, Belitleme, Belletmek, Bereketli, Bertilmek, Besletmek, Betimleme, Birleşmek, Eleştirel, Eleştirme, Eskileşme, Eşelmobil, Eşitlemek, Etkileşme, İlerlemek, İlerletme, İlkeleşme, İlmekleme, Keresteli, Keseliler, Kilometre, Kistleşme, Listeleme, Memeliler, Metreslik, Mitleşmek, Oksitleme, Rembetiko, Resimleme, Resmetmek, Restleşme, Rimelleme, Selbetmek, Semirtmek, Sertelmek, Sertleşme,

8 Harfli Kelimeler

Bekleşme, Bekletiş, Bekletme, Belermek, Belertme, Beletmek, Belirmek, Belirtke, Belirtme, Bellemek, Belletme, Berkitme, Bertilme, Beslemek, Besletme, Bestelik, Beşlemek, Betimsel, Bileşmek, Biletmek, Birlemek, Birleşme, Eklemeli, Eksiltme, Eleşkirt, Elleşmek, Elletmek, Emretmek, Esmerlik, Esritmek, Estirmek, Eşitleme, Eşleksel, Eşlemeli, Eştirmek, Etkileme, İlelebet, İlerleme, İskerlet, İsteşmek,

7 Harfli Kelimeler

Bekitme, Bekleme, Belemek, Belemir, Belerme, Beletme, Belirme, Belleme, Bereket, Berkime, Bertmek, Beserek, Besleme, Besmele, Besteli, Beşerli, Beşleme, Bilemek, Bilerek, Bileşke, Bileşme, Biletme, Birleme, Eklemli, Eklesil, Ekleşme, Ekletme, Eksilme, Ekstrem, Ekşitme, Ektirme, Elektro, Eletmek, Ellemek, Elleşme, Elletme, Ellişer, Embesil, Emilmek, Emişmek,

6 Harfli Kelimeler

Beleme, Bellek, Bellem, Bellik, Bereli, Bertik, Bertme, Beslek, Beşlik, Bileme, Bilmek, Bistro, Bitler, Bitmek, Boksit, Briket, Ebelik, Ekilme, Ekleme, Ekseri, Eksibe, Ekstre, Ekşime, Elbise, Elemek, Elemli, Eletme, Elleme, Emekli, Emilme, Emişme, Emleme, Erimek, Erişme, Erişte, Eritme, Erkete, Erotik, Erseme, Ertesi,

5 Harfli Kelimeler

Bekri, Belek, Beleş, Belik, Belit, Belki, Belli, Bemol, Beril, Beste, Beşer, Beşik, Beşli, Beşme, Beter, Betik, Betim, Bikes, Bilek, Bilet, Bilme, Bişek, Bitek, Bitme, Bloke, Borik, Ebeli, Eklem, Ekler, Ekose, Ekser, Elbet, Eleme, Ellik, Elmek, Emlik, Emmek, Erime, Erkli, Erlik,

4 Harfli Kelimeler

Beis, Beli, Bere, Beri, Berk, Besi, Beti, Bile, Blok, Boks, Borş, Breş, Brik, Brit, Brom, Broş, Ebet, Ekim, Ekli, Ekme, Ekol, Eksi, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elli, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Emiş, Emme, Emmi, Erek,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Beş, Bet, Bir, Bit, Bok, Bol, Bom, Bor, Boş, Bot, Bre, Ebe, Eke, Eko, Elk, Erk, Eti, İle, İlk, İrs, Kel, Kem, Ker, Kes, Keş, Ket, Kil, Kim, Kir, Kit, Kol, Kom, Kor, Kot, Leb, Leş, Lim, Lir,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, El, Em, Er, Es, Eş, Et, İl, İm, İs, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ok, Ol, Om, Ot, Re, Se, Si, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.