Sembolleştirmek

  1. [-i] Bir olayı, bir insan veya bir duyguyu sembollere başvurarak anlatmak, simgeleştirmek

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Sembolleştirmek kelimesi baş harfi s son harfi k olan bir kelime.Başında s sonunda k olan kelimenin birinci harfi s , ikinci harfi e , üçüncü harfi m , dördüncü harfi b , beşinci harfi o , altıncı harfi l , yedinci harfi l , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi ş , onuncu harfi t , onbirinci harfi i , onikinci harfi r , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi e , onbeşinci harfi k . Başı s sonu k olan 15 harfli kelime.