SEMBOLLEŞTİRME (TDK)

Simgeleştirme.

Sembolleştirme kelimesi baş harfi S son harfi E olan bir kelime. Başında S sonunda E olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi E , üçüncü harfi M , dördüncü harfi B , beşinci harfi O , altıncı harfi L , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi T , onbirinci harfi İ , onikinci harfi R , onüçüncü harfi M , ondördüncü harfi E . Başı S sonu E olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

SİMGE Nedir?

Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, remiz, rumuz, timsal, sembol.

SİMGELEŞTİRME Nedir?

Simgeleştirmek işi, sembolleştirme.

B E E E L L M M O R S T İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Sembolleştirme,

11 Harfli Kelimeler

Sembolleşme,

10 Harfli Kelimeler

Belirleşme, Resimleşme, Resmileşme,

9 Harfli Kelimeler

Belirleme, Belitleme, Betimleme, Eleştirel, Eleştirme, Eşelmobil, İlerletme, Listeleme, Memeliler, Resimleme, Restleşme, Rimelleme, Sertleşme, Şeritleme, Tersleşme,

8 Harfli Kelimeler

Belertme, Belirtme, Belletme, Bertilme, Besletme, Betimsel, Birleşme, Eşitleme, Eşlemeli, İlelebet, İlerleme, Meristem, Mitleşme, Resmetme, Selbetme, Semereli, Semirtme, Sertelme, Sobeleme, Şerbetli, Tebelleş, Telesime, Tersleme, Tireleme,

7 Harfli Kelimeler

Belemir, Belerme, Beletme, Belirme, Belleme, Besleme, Besmele, Besteli, Beşerli, Beşleme, Bileşme, Biletme, Birleme, Elleşme, Elletme, Ellişer, Embesil, Emretme, Esritme, Estirme, Eştirme, İsteşme, İşletme, İteleme, İtleşme, Meleşme, Mertebe, Mobilet, Semerli, Semirme, Serilme, Teberli, Tebeşir, Telleme, Temelli, Terleme, Teselli,

6 Harfli Kelimeler

Beleme, Bellem, Bereli, Bertme, Bileme, Bistro, Bitler, Elbise, Elemli, Eletme, Elleme, Emilme, Emişme, Emleme, Erişme, Erişte, Eritme, Erseme, Ertesi, Eserme, Esirme, Esleme, Esrime, Eşilme, Eşleme, İletme, İmleme, İsleme, İsteme, İşetme, İşleme, Libero, Meleme, Meltem, Memeli, Mesele, Mesire, Meşime, Meteor, Metres,

5 Harfli Kelimeler

Beleş, Belit, Belli, Bemol, Beril, Beste, Beşer, Beşli, Beşme, Beter, Betim, Bilet, Bilme, Bitme, Ebeli, Elbet, Eleme, Erime, Ermiş, Eseme, Esire, Esmer, Ester, Eşlem, Etsel, İbret, İllet, İsmet, İstem, İster, İşeme, İşlem, İşret, Lemis, Liboş, Libre, Limbo, Liret, Liste, Litre,

4 Harfli Kelimeler

Beis, Beli, Bere, Beri, Besi, Beti, Bile, Borş, Breş, Brit, Brom, Broş, Ebet, Elem, Elim, Elit, Elli, Elti, Emel, Emet, Emir, Emiş, Emme, Emmi, Eril, Erim, Eriş, Erme, Eros, Erte, Eser, Esim, Esir, Esme, Esre, Eşit, Eşli, Eşme, Eter, Etil,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Beş, Bet, Bir, Bit, Bol, Bom, Bor, Boş, Bot, Bre, Ebe, Eti, İle, İrs, Leb, Leş, Lim, Lir, Lor, Loş, Lot, Met, Mil, Mim, Mir, Mis, Mit, Mor, Ole, Ret, Rol, Rom, Rot, Sel, Sem, Ser, Set, Sim, Sit,

2 Harfli Kelimeler

Be, El, Em, Er, Es, Eş, Et, İl, İm, İs, İş, İt, Le, Me, Mi, Ol, Om, Ot, Re, Se, Si, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.