SEMBOLİZE (TDK)

"Simgelemek" anlamına gelen "sembolize etmek" kalıbında geçer.

Sembolize kelimesi baş harfi S son harfi E olan bir kelime. Başında S sonunda E olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi E , üçüncü harfi M , dördüncü harfi B , beşinci harfi O , altıncı harfi L , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi E . Başı S sonu E olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAM Nedir?


1 . Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva, valör.
2 . mantık Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

ETME Nedir?

Etmek işi.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

GEÇE Nedir?

(Herhangi bir saat başını) Geçerek, geçerken.

GEÇER Nedir?


1 . Yürürlükte bulunan, geçerliği olan, kullanılan: "Geçer para."- .
2 . Beğenilen, makbul, mergup.
3 . Geçme özelliği olan.
4 . isim Geçer not: "Türkçe dersinden geçer almışım."- .

GELEN Nedir?


1 . Gelme işini yapan (kimse veya nesne).
2 . fizik Bir ışık kaynağından çıkıp bir aynanın yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine düşen (ışın).

B E E L M O S Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Bezilme, Bizleme, Elemsiz, Embesil, Sezilme,

6 Harfli Kelimeler

Bezeli, Bileme, Ebesiz, Elbise, Ezilme, İsleme, İzleme, Sembol, Zembil,

5 Harfli Kelimeler

Bemol, Bezme, Bezsi, Bilme, Ebeli, Elzem, İzlem, İzole, Lemis, Limbo, Mebiz, Meles, Melez, Mesel, Misel, Mobil, Sebil, Sebze, Selim, Semiz, Sezme, Silme,

4 Harfli Kelimeler

Beis, Beli, Besi, Beze, Bezm, Bile, Elem, Elim, Emel, Esim, Esme, Ezel, Ezme, İlme, İzbe, Lime, Lise, Lobi, Meze, Miso, Obez, Sele, Seme, Sezi, Silo, Sobe, Zile,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Bez, Biz, Bol, Bom, Boz, Ebe, İle, Leb, Lim, Mil, Mis, Ole, Sel, Sem, Sim, Siz, Sol, Som, Zem, Zil, Zom,

2 Harfli Kelimeler

Be, El, Em, Es, İl, İm, İs, İz, Le, Me, Mi, Ol, Om, Se, Si, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.