SEMAHANE (TDK)

Mevlevi tekkelerinde dervişlerin sema yaptıkları özel bölüm.

Semahane kelimesi baş harfi S son harfi E olan bir kelime. Başında S sonunda E olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi E , üçüncü harfi M , dördüncü harfi A , beşinci harfi H , altıncı harfi A , yedinci harfi N , sekizinci harfi E . Başı S sonu E olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÖLÜ Nedir?


1 - Bölme işlemini gösteren ÷ iminin okunuşu, °taksim; a ÷ b anlatımı, "a bölü b" diye okunur.
2 - Bir bayağı kesrin gösterilişinde pay ile payda arasına konulan yatay çizginin okunuşu; a / b kesri "a bölü b" diye okunur.

BÖLÜM Nedir?


1 . Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım: "Asıl yalıya bitişik bir binada belki de eski selamlık bölümünde idiler."- R. H. Karay.
2 . Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon.
3 . mecaz Çağ, devir: "O gün edebiyat tarihinde hecenin beş şairi diye bir bölüm açanların üçü orada tanıştılar."- Y. Z. Ortaç.
4 . biyoloji Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik.
5 . eğitim bilimi Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman.
6 . matematik Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı.

DERVİŞ Nedir?


1 . Bir tarikata girmiş, onun yasa ve törelerine bağlı kimse, alperen.
2 . mecaz Yoksulluğu, çilekeşliği benimsemiş kimse.
3 . mecaz Alçak gönüllü ve her şeyi hoş gören kimse.
4 . hayvan bilimi Kırlangıç balığının pek küçüğü.

MEVLEVİ Nedir?

Mevlevilik tarikatına bağlı kimse.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

SEMA Nedir?


1 - İşitme, duyma.
2 - Mevlevi dervişlerinin ney, nısfiye gibi çalgıların eşliğinde, kollarını iki yana açıp dönerek yaptıkları ayin.

TEKKE Nedir?


1 . Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yer, dergâh: "Hemen her ev yarı saray ve yarı tekke gibi bir şeydi."- A. Ş. Hisar.
2 . İşsiz güçsüz kimselerin buluşup sığındıkları yer.
3 . argo Esrar içilen üstü kapalı yer.
4 . argo Hapishane: "Bakıyorum, tekke sana yaramış, dedi. Ne zaman çıktın?"- T. Yücel.

A A E E H M N S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Semahane,

7 Harfli Kelimeler

Hasmane,

6 Harfli Kelimeler

Mesaha, Mesane,

5 Harfli Kelimeler

Esame, Esham, Hamse, Hemen, Manas, Mesen, Nemse, Sahan, Sahne, Saman, Sanem, Sanma, Semah, Seman, Semen,

4 Harfli Kelimeler

Aman, Anam, Anma, Asma, Ehem, Eman, Emen, Enam, Ense, Esen, Esma, Esme, Esna, Hane, Hasa, Mana, Masa, Mesh, Name, Nema, Saha, Sahn, Sana, Sema, Seme, Sena, Sene,

3 Harfli Kelimeler

Aha, Ama, Ana, Asa, Ham, Han, Has, Hem, Mas, Men, Nam, Nas, Nem, Sah, Sam, San, Sem, Sen,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Am, An, As, Eh, Em, En, Es, Ha, He, Me, Ne, Se,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.