SELAMÜNALEYKÜM (TDK)

"Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun" anlamında bir esenleme sözü.

Selamünaleyküm kelimesi baş harfi S son harfi M olan bir kelime. Başında S sonunda M olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi E , üçüncü harfi L , dördüncü harfi A , beşinci harfi M , altıncı harfi Ü , yedinci harfi N , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi E , onbirinci harfi Y , onikinci harfi K , onüçüncü harfi Ü , ondördüncü harfi M . Başı S sonu M olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAM Nedir?


1 . Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva, valör.
2 . mantık Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

ESENLEME Nedir?

Esenlemek işi, selam.

OLSUN Nedir?

anımsanan her şey.

SELAM Nedir?

Bir kimseyle karşılaşıldığında, birinin yanına gidildiğinde veya yanından uzaklaşıldığında kendisine söz ve işaretle bir nezaket gösterisi yapma, esenleme, merhaba.

ÜZERİ Nedir?


1 . Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı: "Bunların üzerinden ustalıkla atlayarak gemiye doğru yürüdü."- S. F. Abasıyanık.
2 . Varlık, kimlik: "Bu sözler, Mebrure'nin üzerinde derin ve kuvvetli bir tesir bıraktı."- P. Safa.
3 . Bir şeyin görülen yanı, yüzü.
4 . Bir şeyin dış yüzü, yüzey.
5 . Giysi.
6 . Vücut, beden: "Gece sıcak olduğu için üzerine yalnız ince bir pike örtü örttük."- R. N. Güntekin.
7 . Artan, geriye kalan bölüm: "Alışverişin üzeri."- .
8 . Bazı tamlamalarda zaman bildiren bir söz: "Sonra yine böyle durgun, yine sıcak, öğle üzerleri vardır, herkesin uykuya vardığı, araba seslerinin kesildiği, sokakların tenhalaştığı bomboş, çıplak öğle üzerleri."- R. H. Karay.

A A E E K L L M M N S Y Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Selamünaleyküm,

12 Harfli Kelimeler

Aleykümselam,

10 Harfli Kelimeler

Yükümlenme,

9 Harfli Kelimeler

Aksülamel,

8 Harfli Kelimeler

Küllenme, Mükaleme, Münakale, Müsellem, Müslüman, Üslenmek, Yüklenme, Yükselme, Yüksünme, Yülünmek,

7 Harfli Kelimeler

Kamelya, Klasman, Külleme, Lamekan, Mamelek, Salname, Seyelan, Sülümen, Ülkesel, Ülküsel, Ünlemek, Üslenme, Yükleme, Yükünme, Yülümek, Yülünme,

6 Harfli Kelimeler

Allame, Alyans, Elaman, Eleman, Kemane, Leylak, Leylek, Makale, Manyak, Manyas, Maslak, Mealen, Mesame, Mesane, Mesela, Mesken, Meslek, Meyane, Mümkün, Salmak, Sanmak, Saykal, Saymak, Sayman, Seklem, Sekmen, Sülale, Sünmek, Ünleme, Yalman, Yanmak, Yasmak, Yeksan, Yelken, Yelmek, Yenmek, Yüklem, Yülüme,

5 Harfli Kelimeler

Kenya, Aklan, Aklen, Akman, Aksam, Aksan, Alkan, Allem, Almak, Alman, Alyan, Amele, Anele, Anlak, Anlam, Anmak, Aslan, Aslen, Asmak, Aylak, Aymak, Eklem, Eksen, Elmas, Elmek, Emaye, Emlak, Emmek, Emsal, Enlem, Esame, Eslek, Esmek, Esnek, Eylem, Eylül, Kalan, Kalas, Kalay, Kalem,

4 Harfli Kelimeler

Akma, Akne, Akse, Alan, Alay, Alem, Alma, Amal, Aman, Amel, Amma, Amme, Anal, Anam, Anka, Anma, Anüs, Asal, Asla, Asma, Asya, Ayak, Ayal, Ayan, Ayla, Ayma, Ayna, Ekme, Elan, Elek, Elem, Elma, Eman, Emay, Emek, Emel, Emen, Emme, Enam, Enek,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Aks, Akü, Ala, Ama, Ana, Asa, Ask, Aya, Ayn, Eke, Ekü, Ela, Elk, Kal, Kam, Kan, Kas, Kay, Kel, Kem, Kes, Kül, Küs, Lak, Lal, Lam, Lan, Ley, Lük, Mal, Mas, Men, Mey, Nal, Nam, Nas, Nem, Ney, Sak,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, As, Ay, Ek, El, Em, En, Es, Ey, Ke, La, Le, Me, Ne, Nü, Se, Ün, Üs, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.