SEKRETERLİK (TDK)


1 . Sekreterin görevi, yazmanlık, kâtiplik.
2 . Bir veya daha çok sekreterin çalıştığı yer, büro.

Sekreterlik kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi R , beşinci harfi E , altıncı harfi T , yedinci harfi E , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı S sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÜRO Nedir?


1 . Çalışma odası, yazıhane: "Mühendislik bürosu."- .
2 . Danışma ve yazı işlerinin yürütüldüğü iş yeri: "Amerikan usulü hususi bir dedektif bürosu açmış."- R. H. Karay.
3 . Bölüm, şube: "Narkotik büro."- .
4 . Yazı masası.

ÇALI Nedir?

Böğürtlen, ahududu gibi ağaççıktan küçük, dalları çok çatallı ve sapları odunsu bitki.

ÇALIŞ Nedir?

Çalma işi: "Her muganninin okuyuşu, her çalanın çalışı yine şahsidir ve ayrıdır."- Y. K. Beyatlı.

DAHA Nedir?


1 . Şimdiye kadar, henüz: "Daha kimse gelmemiş. Daha bir saat olmadı."- .
2 . Var olana, elde bulunana ek olarak, olana katarak: "Bir kızım daha olsaydı, adını Meliha koyardım."- P. Safa.
3 . Kendisinden sonra üçüncü kişi iyelik eki alan bir sıfatla birlikte sözü edilen konuda en önemli durumu belirtmek için kullanılan bir söz: "Daha kötüsü treni de kaçırdık."- .
4 . Bundan başka, bunun dışında: "Daha çiçekleri de sulayacağım."- H. Taner.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

SEKRETER Nedir?


1 . Yazman.
2 . Özel kuruluşlarda veya kamu kuruluşlarında yönetim ve yazışmalardan sorumlu kimse, yazman.
3 . Basında sayfa düzenlemesini yapan gazeteci.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAZMA Nedir?


1 . Yazmak işi, tahrir: "Yazmanın çok enstantane bir düşünce olduğunu biliyorum."- S. F. Abasıyanık.
2 . Basım tekniğinin gelişmediği dönemlerde elle yazılmış kitap.
3 . halk ağzında Kaba kulak hastalığı.

YAZMAN Nedir?


1 . Özel veya kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yazışma yapabilen görevli, kâtip, sekreter.
2 . Özel veya kamu kuruluşlarında yazışmalardan sorumlu kimse, sekreter.

YAZMANLIK Nedir?


1 . Yazmanın görevi.
2 . Yazmanın makamı, kâtiplik, sekreterlik.

E E E K K L R R S T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Sekreterlik,

10 Harfli Kelimeler

Kerestelik,

9 Harfli Kelimeler

Erketelik, Keresteli,

8 Harfli Kelimeler

Elektrik, İskerlet, Kerteles, Sekreter, Tekerlek,

7 Harfli Kelimeler

Ereksel, Erkekli, Erkeksi, Erselik, Eteklik, İskelet, Kereste, Kesekli, Kestere, Sertlik, Tekerli, Terslik, Teskere,

6 Harfli Kelimeler

Ekseri, Ekstre, Erkete, Ertesi, İskele, İskete, Kelkit, Kerkes, Kertik, Keseli, Kesret, Kestel, Kriket, Kriter, Sekter, Steril, Teklik, Tekrir, Teksir, Teleke, Teleks, Tereke, Terlik,

5 Harfli Kelimeler

Ekler, Ekser, Eksik, Erkek, Erkli, Erlik, Esire, Eskil, Eslek, Esrik, Ester, Etlik, Etsel, İstek, İster, Kekre, Kelek, Keler, Keles, Kelik, Keres, Kerki, Kerte, Kerti, Kesek, Kesel, Keser, Kesik, Kesir, Kesit, Keski, Kesre, Kiler, Kitle, Liret, Liste, Litre, Sekel, Sekil, Sekte,

4 Harfli Kelimeler

Ekli, Eksi, Ekti, Elek, Elik, Elit, Elti, Erek, Erik, Eril, Erke, Erte, Eser, Esik, Esir, Eski, Esre, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, İlke, Keke, Kele, Kere, Kese, Kete, Kile, Kils, Kist, Klik, Leke, Liet, Lise, Reel, Reis, Rest, Risk,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, Eti, İle, İlk, İrs, Kek, Kel, Ker, Kes, Ket, Kik, Kil, Kir, Kit, Lir, Ret, Sek, Sel, Ser, Set, Sik, Sit, Ski, Tek, Tel, Ter, Tik,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Er, Es, Et, İl, İs, İt, Ke, Ki, Le, Re, Se, Si, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.