SEKİZLİK (TDK)


1 . Birlik notanın sekizde biri.
2 . sıfat Sekizi bir arada, sekiz tane alabilen: "Sekizlik cezve."- .

Sekizlik kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Z , altıncı harfi L , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K . Başı S sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

BİRLİK Nedir?


1 . Tek, bir olma durumu, vahdaniyet: "Tanrı'nın birliğine inanır."- .
2 . Bir arada olma durumu, vahdet: "Türk milletinin birliği."- .
3 . Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet: "Dil birliği. Ülkü birliği."- .
4 . Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek: "Mühendisler birliği. Öğretmenler birliği."- .
5 . sıfat Bir taneden oluşmuş, bir tane alabilen: "Birlik cezve."- .
6 . askerlik Bölük, tabur, alay vb. bir bütün sayılan topluluk: "Birliğine dönerken karısını kendi anasının babasının yanına bıraktı."- N. Cumalı.
7 . edebiyat Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması.
8 . felsefe Bölünmezliği içeren yalın bütün.
9 . müzik En büyük değerdeki nota, dört dörtlük.

CEZVE Nedir?

Kahve pişirmeye yarayan, saplı, küçük kap: "Cezveyi sürüyor, fincana boşaltıyor, kahveyi afiyetle içiyordu"- S. F. Abasıyanık.

NOTA Nedir?


1 . Bir müzik sesini belirtmeye yarayan işaret: "Saz sesleri bazen aynı notaları, ruhumuza mıhlanmak istenen bir altın çiviye vurulan darbeler gibi tekrar ederdi."- A. Ş. Hisar.
2 . Muhtıra: "Bu notaya verdiğim kısa bir cevapta, Mudanya Konferansını kabul ettiğimi bildirdim."- Atatürk.

SEKİ Nedir?


1 . Oturmak için evlerin önüne taş ve çamurdan yapılan set.
2 . Oturulacak sedir biçiminde taş veya set.
3 . Toprak üstündeki yükseklik, doğal set, taraça.
4 . coğrafya Akarsuların iki yakasındaki yamaçlarda, bazı deniz ve göl kıyılarında görülen basamak biçiminde yeryüzü şekli, teras. seki (II) isim Sekil.

SEKİZ Nedir?


1 . Yediden sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 8, VIII rakamlarının adı.
3 . sıfat Yediden bir artık.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

E K K L S Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Sekizlik,

7 Harfli Kelimeler

Eksikli, Eskilik, Eziklik, Kesikli, Sekilik, Sekizli,

6 Harfli Kelimeler

Kilise, Sekili,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eksik, Eksiz, Eskil, Eskiz, İzlek, Kelik, Kesik, Keski, Kilis, Kiliz, Kilsi, Sekil, Sekiz, Sikke, Silik, Silki,

4 Harfli Kelimeler

Ekli, Eksi, Elik, Esik, Eski, Ezik, İkiz, İlik, İlke, İsli, Kile, Kils, Klik, Lise, Seki, Sezi, Sili, Zeki, Zile,

3 Harfli Kelimeler

Elk, İki, İle, İlk, Kek, Kel, Kes, Kez, Kik, Kil, Sek, Sel, Sik, Siz, Ski, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Es, İl, İs, İz, Ke, Ki, Le, Se, Si, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.