SEKİZAYAKLILAR (TDK)

Üyelerinde sekiz dokunaç buluna yumuşakça takımı.

Sekizayaklılar kelimesi baş harfi S son harfi R olan bir kelime. Başında S sonunda R olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Z , altıncı harfi A , yedinci harfi Y , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi K , onuncu harfi L , onbirinci harfi I , onikinci harfi L , onüçüncü harfi A , ondördüncü harfi R . Başı S sonu R olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DOKUNAÇ Nedir?

Birçok omurgasız hayvanın başında bulunan, dokunmaya, tutmaya yarayan hareketli uzantı.

SEKİZ Nedir?


1 . Yediden sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 8, VIII rakamlarının adı.
3 . sıfat Yediden bir artık.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

YUMUŞAKÇA Nedir?


1 . Yumuşak vücutlu, omurgasız hayvan.
2 . sıfat Biraz yumuşak.
3 . zarf (yumuşa'kça) Yumuşak bir biçimde: "Belinden kavrayıp demin çıktığı kapıdan içeriye yumuşakça sürükledim."- R. H. Karay.

A A A E I K K L L R S Y Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Ayaksızlar,

9 Harfli Kelimeler

Aksaraylı, Asalaklık, İskalarya, Kalkersiz, Karaisalı, Karasakız, Sakaryalı, Yalakalık,

8 Harfli Kelimeler

Alakasız, Askerlik, Aylaklık, Aysarlık, Kalaysız, Kalkerli, Karayazı, Kazasker, Kelalaka, Kirazlık, Rakkaslı, Sakarlık, Salaklık, Sarıkaya, Yazarlık,

7 Harfli Kelimeler

Akılsal, Aksakal, Aksaray, Alakalı, Alkalik, Arakiye, Arkalık, Arkasız, Ayaklık, Ayaksız, Ayarsız, Ayazlık, Iraksak, Kalaylı, Kalaysı, Kaleska, Karalık, Karasal, Kasalık, Kasiyer, Kayalık, Kayseri, Kazaska, Kezalik, Kısarak, Kiralık, Krallık, Laklaka, Lalezar, Leylaki, Liralık, Rakkase, Riyasız, Sakalık, Sakallı, Sakarya, Saraylı, Sikalar, Yakalık, Yakasız,

6 Harfli Kelimeler

Akasya, Akliye, Akseki, Akyaka, Akyazı, Alaylı, Alaysı, Aleksi, Alkali, Araklı, Aralık, Arasız, Arkaik, Arkalı, Asalak, Askeri, Asliye, Asyalı, Ayaklı, Ayaksı, Ayarlı, Azrail, Erksiz, Irksal, İlarya, İlkyaz, Kalker, Karalı, Karaya, Kareli, Karkas, Karlık, Karsak, Karsız, Karslı, Kasalı, Kasara, Kayrak, Kayser, Kayzer,

5 Harfli Kelimeler

Akala, Aklık, Aksak, Alaka, Alaza, Alize, Alkil, Allık, Araka, Arazi, Arıza, Arızi, Ariya, Ariza, Arsız, Asker, Asklı, Aslık, Aylak, Aylık, Ayrık, Aysar, Aysız, Azeri, Azlık, Eksik, Eksiz, Ellik, Erika, Erkli, Erlik, Ersiz, Erzak, Eskil, Eskiz, Esrik, Islak, İkraz, İlkel, İrsal,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Akak, Akar, Akıl, Akik, Akil, Akis, Aklı, Akli, Akse, Aksi, Alay, Alaz, Alık, Alil, Allı, Arak, Araz, Arık, Arız, Arka, Arlı, Arsa, Arya, Asal, Asar, Asık, Asıl, Asır, Asil, Askı, Asla, Asli, Asri, Asya, Ayak, Ayal, Ayar, Ayaz, Ayık,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Aks, Ala, Ali, Ara, Arı, Ari, Ark, Arz, Asa, Ası, Asi, Ask, Aya, Ayı, Aza, Azı, Ela, Elk, Erk, Eza, Ira, Irk, Irz, İka, İla, İle, İlk, İrs, İsa, İye, Kak, Kal, Kar, Kas, Kay, Kaz, Kek, Kel,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Ar, As, Ay, Az, Ek, El, Er, Es, Ey, İl, İs, İz, Ke, Ki, La, Le, Ra, Re, Se, Si, Ya, Ye, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.