SEFİR (TDK)

Elçi: "Bu sefirlerin ... kambiyo işlerinde mühim rolleri var."- P. Safa.

Sefir kelimesi baş harfi S son harfi R olan bir kelime. Başında S sonunda R olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi E , üçüncü harfi F , dördüncü harfi İ , beşinci harfi R . Başı S sonu R olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ELÇİ Nedir?


1 - Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, ºsefir.
2 - Bir uzlaşma sağlamak ya da iş bitirmek için birinin yanına gönderilen kimse.
3 - Yalvaç, peygamber, ºresul.

KAMBİYO Nedir?


1 . İki ayrı ülke parasının birbiriyle değiştirilmesi: "Çünkü kambiyonun düşmesi, ahvalin karışıklığı, iratlarımızı tamamıyla yetişmez bir hâle getirmişti."- H. C. Yalçın.
2 . Herhangi bir yerdeki bir alacağın tahsili, bir borcun ödenmesi veya bir yerden toplanan para ve para yerine geçen taşınabilir değerlerin başka bir yere aktarılması için yapılan işlemin bedeli.
3 . Bu işlemin yapıldığı yer.

MÜHİM Nedir?

Önemli.

SAFA Nedir?

bakınız sefa.

SEFİR Nedir?

Elçi: "Bu sefirlerin ... kambiyo işlerinde mühim rolleri var."- P. Safa.

E F R S İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Resif, Sefir,

4 Harfli Kelimeler

Esir, Fire, Reis, Serf, Seri,

3 Harfli Kelimeler

Fer, Fes, İrs, Ser, Sif,

2 Harfli Kelimeler

Er, Es, Fe, İs, Re, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.