SEFERBERLİK (TDK)


1 . Bir ülkenin silahlı kuvvetlerini savaşa hazır duruma getiren, ülkenin ekonomisini, yönetimini savaş gereklerine uyacak duruma sokan hazırlık ve önlemlerin tümü.
2 . Bu durumun ilan edildiği veya savaşın sürdüğü dönem.

Seferberlik kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi E , üçüncü harfi F , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi B , yedinci harfi E , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı S sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÖNEM Nedir?


1 . Belli özellikleri olan zaman parçası, devre, devir, periyot: "Otuz yedi yaş bana bitmez tükenmez bir dönem gibi geldi."- H. E. Adıvar.
2 . Bir çağ içinde belli özellikleri olan sınırlı süre: "Meşrutiyet dönemi."- .
3 . Yasama meclisinin iki seçilişi arasındaki zaman süresi, devre.
4 . eğitim bilimi Yarıyıl: "Kış dönemi sınavları."- .

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

EKONOMİ Nedir?


1 . İnsanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat: "Almanya akılalmaz bir çabuklukla yeniden kalkındı, ekonomisini çelikleştirdi, parasını altın yaptı."- T. Buğra.
2 . Bu ilişkileri inceleyen bilim dalı, iktisat.
3 . Tutum.

GEREK Nedir?


1 . İcap: "... millî güvenlik gereklerinin ihlal edilmesi ... hâlinde belirli bir toplantı ve gösteri yürüyüşünü yasaklayabilir."- Anayasa.
2 . sıfat Bir şeyin yapılabilmesi veya olabilmesi ona bağlı olan, lazım: "Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni."- Yunus Emre.

HAZIR Nedir?


1 . Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya: "Ben hazırım, isterseniz gidelim."- .
2 . Belli bir işe yarayacak, kullanılacak bir duruma getirilmiş: "Yemek hazır, buyurun."- .
3 . Belirli bir biçimde yapılmış olarak satılan, alıcı bekleyen, ısmarlama karşıtı: "Hazır elbise. Hazır ayakkabı."- .
4 . zarf Bu fırsattan yararlanarak: "Hazır çıkmışken yağ ile pirinç alayım."- R. N. Güntekin.

HAZIRLIK Nedir?

Hazırlanmak için gereken şey veya durumların bütünü.

İLAN Nedir?


1 . Duyuru: "Afişte, ilanda yazılı vakit gelmemiş de olsa perde açılacak demekti."- T. Buğra.
2 . Açıkça bildirme, açıkça duyurma: "Cumhuriyetin ilanı."- .

KUVVE Nedir?


1 . Düşünce, niyet.
2 . Bir devletin silahlı kuvvetlerinin durumu veya gücü.
3 . Yeti.

KUVVET Nedir?


1 - Fiziksel güç, takat.
2 - Güç, dayanma gücü.
3 - Şiddet, zor, °cebir.
4 - Yetke, erk, °nüfuz.
5 - Dayanıklı olma durumu, °tahammül, °mukavemet.
6 - Bir niceliğin kendisiyle çarpılarak yükseltildiği derecelerden her biri.
7 - Bir ülkenin savaşçı silahlı örgütü ya da gücü.
8 - Dinginliği devime ya da devimi dinginliğe çeviren etken, direnci kıran ya da direnç doğuran özellik.

KUVVETLE Nedir?


1 . Güçlü ve sağlam bir biçimde: "Acı poyraz kuvvetle esiyordu."- O. Kemal.
2 . Üzerinde durarak, direnerek: "Kuvvetle iddia edilebilir."- .

ÖNLEM Nedir?

Kötü veya yanlış bir şeyi önleyecek yol, tedbir.

SAVA Nedir?


1 . Haber.
2 . Muştu.

SAVAŞ Nedir?


1 . Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele, harp, cenk.
2 . Uğraşma, kavga, mücadele.
3 . Hayvanların birbirleriyle yaptığı mücadele: "Kartallarla leyleklerin savaşı."- .
4 . Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla girişilen mücadele: "Veremle savaş."- .

SİLAHLI Nedir?

Silahı olan.

ÜLKE Nedir?


1 . Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket: "Artık vatan toprağı, Rumeli'deki hudutlarından Anadolu'daki hudutlarına kadar yekpare bir ülke olmuştur."- Y. K. Beyatlı.
2 . Devlet: "Vicdan hürriyetine riayet eden tek ülke Osmanlı İmparatorluğu idi."- F. R. Atay.
3 . Herhangi bir özelliği yönünden düşünülen bölge: "Dünyanın gelişmiş, gelişmemiş ülkelerini tek tek geziyorum."- H. Taner.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YÖNETİM Nedir?


1 . Yönetme işi, çekip çevirme, idare: "Bu iş sizin yönetiminiz altında yürüyebilir."- .
2 . mecaz Dümen.

B E E E F K L R R S İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Seferberlik,

8 Harfli Kelimeler

Seferber, Seferlik,

7 Harfli Kelimeler

Beserek, Bilerek, Ereksel, Erfelek, Erselik, Refleks, Seferli,

6 Harfli Kelimeler

Bereli, Beslek, Birler, Ebelik, Efelek, Efelik, Ekseri, Eksibe, Elbise, Esefle, Esefli, Feliks, İskele, Kebere, Kefeli, Kefere, Keseli, Reiber, Sefire,

5 Harfli Kelimeler

Bekri, Belek, Belik, Belki, Beril, Berri, Bikes, Bilek, Birer, Ebeli, Ekler, Ekser, Erkli, Erlik, Esire, Eskil, Eslek, Esrik, Felek, Ferik, Ferli, Fiber, Fiske, Fresk, Kebir, Kefil, Kefir, Keler, Keles, Keres, Kesel, Keser, Kesif, Kesir, Kesre, Kiler, Libre, Refik, Resif, Sebil,

4 Harfli Kelimeler

Beis, Beli, Bere, Beri, Berk, Besi, Bile, Brik, Ekli, Eksi, Elek, Elif, Elik, Erek, Erik, Eril, Erke, Esef, Eser, Esik, Esir, Eski, Esre, Feke, File, Fire, Frer, İbre, İlke, Kebe, Kefe, Kele, Kere, Kese, Kile, Kils, Leke, Lise, Reel, Reis,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Bir, Bre, Ebe, Efe, Eke, Elk, Erk, Fek, Fel, Fer, Fes, Fil, İle, İlk, İrs, Kel, Ker, Kes, Kil, Kir, Leb, Lef, Lif, Lir, Sek, Sel, Ser, Sif, Sik, Ski,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, El, Er, Es, Fe, İl, İs, Ke, Ki, Le, Re, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.