SEDEFOTUGİLLER (TDK)

Ayrı taçyapraklı ikiçeneklilerden, örnek bitkisi sedefotu ve altfamilyası turunçgiller olan geniş bir bitki familyası.

Sedefotugiller kelimesi baş harfi S son harfi R olan bir kelime. Başında S sonunda R olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi E , üçüncü harfi D , dördüncü harfi E , beşinci harfi F , altıncı harfi O , yedinci harfi T , sekizinci harfi U , dokuzuncu harfi G , onuncu harfi İ , onbirinci harfi L , onikinci harfi L , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi R . Başı S sonu R olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALTFAMİLYA Nedir?

Bir familyanın içinden ayrılan ikinci derecede bir familya, alttür.

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

GENİŞ Nedir?


1 . Eni çok olan, enli, vâsi: "Geniş, bomboş bir taşlığın serin, rutubetli küf kokusu duyuldu."- P. Safa.
2 . Alanı büyük olan, makro, dar karşıtı: "Bu ağaç, bir geniş bostan duvarının dış tarafında idi."- O. C. Kaygılı.
3 . Bol (elbise).
4 . Kapsamı büyük, dar sınırlar içinde kalmayan, yaygın, makro: "Geniş anlamlı."- .
5 . mecaz Kolay kolay tasalanmayan, hoşgörülü, rahat: "Besbelli geniş, olabildiğince umursamaz görünmek istiyordu."- A. İlhan.
6 . mecaz Çok: "Geniş iş alanları sağlandı."- .

İKİÇENEKLİLER Nedir?

Tohumlarında iki çenek bulunan kapalıtohumlu bitkiler sınıfı.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖRNEK Nedir?


1 . Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey, model: "Cemal Paşa ecnebi mütehassısların yardımı ile örnek çiftlikler de yapmıştır."- F. R. Atay.
2 . İncelemek üzere insan ve hayvan vücudunun, bitkinin veya nesnenin herhangi bir yerinden alınan doku parçası, numune: "Vali, burada yapılmış olan peynirlerden bir örnek görmek istedi."- M. Ş. Esendal.
3 . Bir şeyin benzeri, tıpkısı, misil: "Bu yapının bir örneği daha yoktur."- .
4 . Bir düşünceyi, kuralı, gözlemi veya savı desteklemek ve açıklamak amacıyla ileri sürülen söz, yapılan davranış, misal.
5 . Durum ve niteliği benimsenmeye değer kimse veya şey, model, paradigma: "Örnek aransa öyle sanıyorum ki bizimkinden âlâsı bulunmaz."- H. Taner.
6 . sıfat En iyi biçimde olan: "Bir dâhinin, olağanüstü bir adamın, örnek bir hoca olmamasını doğal karşılamalı."- H. Taner.

SEDEFOTU Nedir?

Sedefotugillerden, keskin kokulu, sarı çiçekli ve hekimlikte kullanılan bir ağaççık (Ruta).

TAÇYAPRAKLI Nedir?

Taçyaprakları herhangi bir durumda olan.

TURUNÇGİLLER Nedir?

Sedef otugillerin, turunç, portakal, limon, mandalina vb.ni içine alan bir alt familyası, narenciye.

D E E E F G L L O R S T U İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Dutgiller,

8 Harfli Kelimeler

Litosfer,

7 Harfli Kelimeler

Dereotu, Fersude, Fistolu, Gerelti, Sedefli, Seferli, Teselli,

6 Harfli Kelimeler

Defile, Defolu, Defter, Delege, Dereli, Dertli, Destur, Dilsel, Egoist, Eldeli, Ertesi, Esefle, Esefli, Federe, Fileto, Filtre, Florit, Forslu, Gerdel, Gerede, Gofret, Sefire, Steril, Sterol, Storlu, Tedris, Tefeli, Tefsir, Urodel,

5 Harfli Kelimeler

Defol, Deist, Delgi, Delil, Dergi, Deste, Digor, Dolgu, Dorse, Esire, Ester, Etsel, Ferde, Ferli, Filet, Fisto, Fitre, Fleol, Flori, Fodul, Forte, Fosil, Frigo, Gelir, Geoit, Gider, Goril, Gulet, Gusto, İllet, İster, Lider, Liret, Liste, Litre, Loder, Lotus, Ofris, Ofset, Otsul,

4 Harfli Kelimeler

Defi, Defo, Deli, Dere, Deri, Ders, Dert, Dolu, Doru, Dost, Drog, Eder, Efor, Elde, Elif, Elit, Elli, Elti, Ergi, Eril, Eros, Erte, Esef, Eser, Esir, Esre, Eter, Etil, Etli, Etol, Fert, Fide, File, Filo, Fire, Flit, Flor, Fors, Fule, Gele,

3 Harfli Kelimeler

Def, Dil, Dul, Dut, Ede, Edi, Efe, Ege, Ego, Erg, Eti, Fel, Fer, Fes, Fil, Fit, Flu, Fol, Fos, Ful, Fut, Gol, Gri, Gut, İde, İle, İrs, Lef, Lif, Lig, Lir, Lor, Lot, Ole, Org, Ret, Rol, Rot, Ruf, Rus,

2 Harfli Kelimeler

De, Do, El, Er, Es, Et, Fe, Ge, İl, İs, İt, Le, Od, Of, Ol, Ot, Re, Se, Si, Su, Te, Ti, Tu, Uf, Ur, Us, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.