SEÇMELER (TDK)

Seçme yazılar veya eserler, müntehabat.

Seçmeler kelimesi baş harfi S son harfi R olan bir kelime. Başında S sonunda R olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi M , beşinci harfi E , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi R . Başı S sonu R olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ESER Nedir?


1 . Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt: "Boğaziçi doğrudan doğruya Türklerin eseridir."- Y. K. Beyatlı.
2 . Yayın, kitap, yapıt: "Bütün özlediğim eserlerle bir kütüphane yapabilsem artık yapılacak bir iş kalmayacak."- H. Z. Uşaklıgil.
3 . İz, işaret, im: "Buralarda sudan eser yok."- .
4 . Soyut kavramlarda belirti: "Sarı sakalları uzamış, bu yanık yüzde, en küçük bir pişmanlık eseri yoktu."- H. Taner.

MÜNTEHA Nedir?


1 . Son.
2 . sıfat Sona ermiş, bitmiş.

SEÇME Nedir?


1 . Seçmek işi, seleksiyon.
2 . sıfat Seçkin, seçilmiş: "Üsküp'ün kızları, hepsi de seçme."- Halk türküsü.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

E E E L M R S Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Seçmeler,

6 Harfli Kelimeler

Erseme, Eserme, Esleme, Mesele, Semere,

5 Harfli Kelimeler

Çelme, Eleme, Eseme, Esmer, Meles, Meres, Mesel, Reçel, Remel, Seçme, Semer, Serçe, Serme,

4 Harfli Kelimeler

Elem, Emeç, Emel, Erme, Eser, Esme, Esre, Leçe, Reel, Sele, Seme, Sere,

3 Harfli Kelimeler

Meç, Sel, Sem, Ser,

2 Harfli Kelimeler

Çe, El, Em, Er, Es, Le, Me, Re, Se,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.