SEÇKİNCİLİK (TDK)

Seçkin kimselerden yana olma durumu: "Döküntü otobüslere halk otobüsü sıfatının yakıştırılması, garip bir seçkincilik anlayışı sonucu olsa gerektir."- T. Uyar.

Seçkincilik kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi K , beşinci harfi İ , altıncı harfi N , yedinci harfi C , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı S sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAYIŞ Nedir?


1 . Anlama işi, telakki: "Ama doğrusu Hugo'yu artık uzun uzun okuyamıyoruz, onun şiiri, şiir anlayışı bizden çok uzaklaştı."- N. Ataç.
2 . Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi, zihniyet, mantalite.
3 . Anlama yeteneği, feraset, izan, zekâ.
4 . Hoş görme, hâlden anlama.
5 . Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GARİP Nedir?


1 . Kimsesiz, zavallı.
2 . Yabancı, gurbette yaşayan, elgin.
3 . Acayip: "Yağmur, ortalığa garip bir kış serinliği getirmişti."- A. İlhan.
4 . ünlem Şaşılacak bir şey karşısında söylenen söz: "Demek Bekir böyle utangaç bir çocukmuş. Garip!"- A. İlhan.
5 . mecaz Dokunaklı, hüzün veren: "Bir yabancı için dünyanın neresinde olursa olsun büyükşehir böyle garip bir yalnızlık duygusu veriyor."- H. E. Adıvar.

GEREK Nedir?


1 . İcap: "... millî güvenlik gereklerinin ihlal edilmesi ... hâlinde belirli bir toplantı ve gösteri yürüyüşünü yasaklayabilir."- Anayasa.
2 . sıfat Bir şeyin yapılabilmesi veya olabilmesi ona bağlı olan, lazım: "Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni."- Yunus Emre.

HALK Nedir?


1 . Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk: "Türk halkı."- .
2 . Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu: "Yahudi halkı."- .
3 . Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri: "Bağımsız Devletler Topluluğunun halkları."- .
4 . Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü: "Bütün köy halkı orada idi."- Ö. Seyfettin.
5 . Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu: "Bilmiyorlar ki halk, halkın diliyle konuşan sanatkârla birliktir."- O. V. Kanık.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

OTOBÜS Nedir?

Yolcu taşıyan, motorlu büyük taşıt.

SEÇKİN Nedir?


1 . Benzerleri arasında niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan, üstün, mümtaz, güzide, mutena, elit: "Aralarında yurt çapında ün yapmış bilim adamları vardı, mühendisler vardı, kadın erkek seçkin aydınlar vardı."- H. Taner.
2 . Bir toplumda gücü ve saygınlığı olan (kişi veya grup).

SEÇKİNCİLİK Nedir?

Seçkin kimselerden yana olma durumu: "Döküntü otobüslere halk otobüsü sıfatının yakıştırılması, garip bir seçkincilik anlayışı sonucu olsa gerektir."- T. Uyar.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

YAKI Nedir?

Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp deri üzerine uygulanan, beden ısısıyla vücuda yapışan, koyuca lapa: "Hardal yakısı."- .

YAKIŞ Nedir?

Yakma işi.

C E K K L N S Ç İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Seçkincilik,

10 Harfli Kelimeler

Sekincilik,

9 Harfli Kelimeler

Cenkçilik, Çekicilik, Ekincilik, Eskicilik, İnekçilik, Kesicilik, Seçicilik, Seçkinlik,

8 Harfli Kelimeler

Ekicilik, İçkinlik, Kesinlik, Keskinci, Kincilik, Sinekçil, Sineklik,

7 Harfli Kelimeler

Cinslik, Çekinik, Çeliksi, Çileksi, Ekinlik, Eksikli, Eskilik, İkincil, İncelik, İneklik, Keçilik, Kesikli, Nicelik, Nikelsi, Sekilik,

6 Harfli Kelimeler

Cenkçi, Cinsel, Çekici, Çileci, Çinici, Çinili, Çiskin, Ekinci, Eskici, İçkici, İçkili, İkilik, İkinci, İlikçi, İliksi, İlinek, İlkeci, İnekçi, İsilik, Kesici, Keskin, Kilise, Klikçi, Klinik, Seçici, Seçkin, Sekili, Selcik, Silici, Sincik, Sinlik,

5 Harfli Kelimeler

Cinli, Çecik, Çekik, Çelik, Çilek, Çince, Çinli, Ekici, Ekili, Eksik, Eksin, Elcik, Eskil, İçici, İçkin, İçlik, İçsel, İkici, İkili, İlenç, İlkin, İncik, İncil, Kelik, Kesik, Kesin, Keski, Kilis, Kilsi, Kinci, Kinik, Kinli, Liken, Nesiç, Nesil, Nicel, Nikel, Seçki, Sekil, Sicil,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cenk, Cins, Çeki, Çenk, Çile, Çine, Çini, Çise, Ekin, Ekli, Eksi, Elci, Elçi, Elik, Enik, Enli, Esik, Esin, Eski, İçel, İçin, İçki, İçli, İken, İlçe, İliç, İlik, İlke, İnce, İnci, İneç, İnek, İnik, İsli, Keçi, Kile, Kils, Klik, Lens,

3 Harfli Kelimeler

Cin, Çek, Çil, Çis, Elk, İki, İle, İlk, İnç, İni, Kek, Kel, Kes, Kik, Kil, Kin, Sek, Sel, Sen, Sik, Sin, Ski,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Çe, Ek, El, En, Es, İç, İl, İn, İs, Ke, Ki, Le, Ne, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.