SEÇİLMEK (TDK)

Seçme işine konu olmak: "Seçilmiş ve görevlendirilmiş bir ekip tarafından satın alınıyordu."- T. Buğra.

Seçilmek kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi K . Başı S sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALIN Nedir?


1 - Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü.
2 - (Kimi şeylerde) Ön, ön yüz, (ön) cephe, alnaç.
3 - karşı.

BUĞRA Nedir?

Erkek deve, iki hörgüçlü deve, buğur.

EKİP Nedir?


1 - Aynı görevde, aynı işte çalışan kimseler topluluğu.
2 - Bir yarışmada, karşılaşmada aynı taraftaki kimselerden oluşan topluluk, takım.
3 - Devriye gezen polis topluluğu.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

SATIN Nedir?

"Bedelini ödeyerek bir şey almak" anlamındaki satın almak birleşik fiilinde geçen bir söz: "Okuma yazma bilmemesine rağmen bir Köroğlu gazetesi satın aldı."- H. Taner.

SEÇME Nedir?


1 . Seçmek işi, seleksiyon.
2 . sıfat Seçkin, seçilmiş: "Üsküp'ün kızları, hepsi de seçme."- Halk türküsü.

TARAFINDAN Nedir?


1 . Herhangi birinden: "Dostları tarafından çok sevilmiş bir zattı."- A. Ş. Hisar.
2 . Eliyle, aracılığıyla.
3 . Türünden, çeşidinden.

E E K L M S Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Seçilmek,

7 Harfli Kelimeler

Çekilme, Çekmeli, Çilemek, Çisemek, Eksilme, İskemle, İslemek, Kesilme, Mesleki, Seçilme, Seçmeli,

6 Harfli Kelimeler

Çelmek, Çelmik, Çileme, Çiseme, Ekilme, Elekçi, Emekçi, Emekli, Eskime, İskele, İsleme, Keçeli, Kelime, Keseli, Melike, Meslek, Seçmek, Seklem, Silkme, Silmek,

5 Harfli Kelimeler

Çekel, Çekem, Çekim, Çekme, Çelek, Çelik, Çelim, Çelme, Çilek, Çimek, Eklem, Elçek, Elçim, Elmek, Emlik, Eskil, Eslek, Esmek, İçlem, İçmek, İçsel, İlmek, İmleç, İmlek, Kelem, Keles, Kesel, Kesim, Kesme, Kimse, Leçek, Lemis, Melek, Meles, Melik, Mesel, Miçel, Misel, Seçim, Seçki,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çile, Çise, Ekim, Ekli, Ekme, Eksi, Elçi, Elek, Elem, Elik, Elim, Emeç, Emek, Emel, Emik, Esik, Esim, Eski, Esme, İçel, İçme, İlçe, İlke, İlme, Keçe, Keçi, Kele, Keme, Kese, Kile, Kils, Leçe, Leke, Lime, Lise, Meke, Misk, Seçi, Seki,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çim, Çis, Eke, Elk, İle, İlk, Kel, Kem, Kes, Kil, Kim, Lim, Meç, Mil, Mis, Sek, Sel, Sem, Sik, Sim, Ski,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, Es, İç, İl, İm, İs, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.