SEÇENEK (TDK)

Birinin yerine seçilebilecek bir başka yol, yöntem, tutum, alternatif, opsiyon: "Zengin seçenekleri dinlerken siz de muhayyilenizi, eleştiri bilincinizi bilemiş olurdunuz."- H. Taner.

Seçenek kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi E , yedinci harfi K . Başı S sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALTERNATİF Nedir?


1 . Seçenek: "Alternatifleri ne kadar çoğaltırsanız aklınız o kadar karışabilir."- H. Taner.
2 . sıfat Almaşık.
3 . sıfat, fizik Dalgalı.

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

BİLE Nedir?


1 . Da, de, dahi: "Bir damlası bile deniz hakkında bize ilmî bir fikir vermeye yetişir."- R. H. Karay.
2 . zarf, eskimiş Birlikte.
3 . zarf Üstelik: "Konuşmadılar bile."- .

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

ELEŞTİRİ Nedir?


1 . Bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla inceleme işi, tenkit: "Fırkacılık, karşıya sövüp saymadan çamur atmadan çok önce hatta karşıyı eleştiriden önce, kendi ilke ve amaçlarını, uygulama yöntemlerini anlatmak olmalıydı."- T. Buğra.
2 . edebiyat Bir edebiyat veya sanat eserini her yönüyle değerlendirerek anlaşılmasını sağlamak amacıyla yazılan yazı türü, tenkit, kritik.
3 . felsefe Özellikle bilginin temellerini ve doğruluk durumunu inceleme, sınama, yargılama: "Zengin seçenekleri dinlerken siz de muhayyilenizi, eleştiri bilincinizi bilemiş olurdunuz."- H. Taner.

MUHAYYİLE Nedir?

Hayal gücü: "O andan itibaren muhayyilesi çalışmaya başlamıştı."- A. H. Tanpınar.

OLUR Nedir?


1 . Olabilir: "Bu olur iş mi?"- .
2 . isim Onay, tasdik, yapabilme izni.
3 . edat “Evet” anlamında bir kabul sözü: "Gazeteyi okur musun? -Olur."- .

OPSİYON Nedir?


1 . Bekletme süresi.
2 . Seçenek.
3 . ekonomi Ek gün.
4 . ekonomi Ek süre.

SEÇEN Nedir?

Seçme işleminin gerçekleşmesini sağlayan çözücüler.

SEÇENEK Nedir?

Birinin yerine seçilebilecek bir başka yol, yöntem, tutum, alternatif, opsiyon: "Zengin seçenekleri dinlerken siz de muhayyilenizi, eleştiri bilincinizi bilemiş olurdunuz."- H. Taner.

SEÇİ Nedir?

Seçmek eylemi.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

TUTU Nedir?

Bir borcun ödeneceğine teminat olarak ödenince geri alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey, rehin, ipotek.

TUTUM Nedir?


1 . Tutulan yol, davranış: "Anlayışsızlıklarınız ve yanlış tutumlarınız yüzünden beni inatçı sanıyorsunuz."- T. Buğra.
2 . Para veya herhangi bir şeyi dikkatli kullanma, idare, idareli tüketme, iktisat, tasarruf, ekonomi.

YERİNE Nedir?


1 . Bir şeyin veya bir kimsenin yerini almak üzere: "Bana haftalık yerine gündelik ver."- R. N. Güntekin.
2 . Başkasının adına: "Nitekim o gün eksiltmeye kendi yerine onu yollamıştı."- H. Taner.
3 . isim, edebiyat Alegori.

YÖNTEM Nedir?


1 . Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika.
2 . Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot.

E E E K N S Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Seçenek,

6 Harfli Kelimeler

Kesene, Sekene,

5 Harfli Kelimeler

Çenek, Eksen, Esnek, Kesen, Nekes, Senek,

4 Harfli Kelimeler

Çene, Çenk, Enek, Ense, Esen, Keçe, Kene, Kese, Sene, Skeç,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Eke, Kes, Sek, Sen,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, En, Es, Ke, Ne, Se,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.