SAYGISIZCA (TDK)

Saygısız bir biçimde, saygısız olarak, terbiyesizce, laubaliyane.

Saygısızca kelimesi baş harfi S son harfi A olan bir kelime. Başında S sonunda A olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi A , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi G , beşinci harfi I , altıncı harfi S , yedinci harfi I , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi A . Başı S sonu A olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

LAUBALİ Nedir?


1 . Saygısız, çekinmesi olmayan: "O ilk gönderdiği laubali ve kaba haberi yumuşatmış."- S. Ayverdi.
2 . Senli benli, teklifsiz: "Gelenlerden biri gülerek laubali bir tavırla ona yaklaştı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . zarf Aşırı samimi bir biçimde, teklifsizce.

SAYGI Nedir?


1 . Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram: "İnsanlara saygıyı yitirdin mi yandın bittin, on paralık oldun demektir."- Y. Kemal.
2 . Başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu.

SAYGISIZ Nedir?

Gereken saygıyı göstermeyen, saygısı olmayan, hürmetsiz: "Kimdir bilir misin? Vatanın ... Şimdi saygısız / Bir göz bu nazlı çehreye -Allah esirgesin- / Kem bir nazarla baksa tahammül eder misin?"- T. Fikret.

TERBİ Nedir?


1 - Dördün.
2 - Dörtleme.

TERBİYE Nedir?


1 . Eğitim: "Hepsi de karşılıklı bir iyilik ve bir terbiyeden istifade etmekteydiler."- A. Ş. Hisar.
2 . Görgü.
3 . Bazı yemeklerin suyunu türlü yollarla koyulaştırma.
4 . Eti, pişirmeden önce çeşitli baharatlar, yağ, salça vb. şeyler içinde bir süre bekletme.
5 . Hayvanı alıştırma: "Sessiz sinema filminde bir yabani atın terbiye sahnesi gösteriliyordu."- F. R. Atay.

TERBİYESİZ Nedir?


1 . Terbiyesi olmayan.
2 . Topluluk kurallarına aykırı davranan: "Böyle bir terbiyesiz, misafir diye çağrılır mı? Misafir böyle şey yapar mı?"- R. N. Güntekin.

TERBİYESİZCE Nedir?


1 . Terbiyesiz: "Terbiyesizce işaretlerle birbirimizi tahkir etmeye başlarız."- H. R. Gürpınar.
2 . zarf (terbiyesi'zce) Terbiyesiz bir biçimde, saygısızca, terbiyesizcesine.

A A C G I I S S Y Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Saygısızca,

8 Harfli Kelimeler

Saygısız,

7 Harfli Kelimeler

Sayısız, Yasasız, Yassıca, Yazgıcı,

6 Harfli Kelimeler

Acısız, Sayacı, Sayıca, Sayıcı, Yazıcı,

5 Harfli Kelimeler

Ayıcı, Aysız, Issız, Saygı, Sazcı, Sıyga, Sıygı, Yassı, Yazgı,

4 Harfli Kelimeler

Asya, Ayaz, Azca, Gacı, Gayz, Gaza, Sası, Saya, Sayı, Sızı, Yasa, Yazı, Yısa,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Asa, Ası, Aya, Ayı, Aza, Azı, Caz, Cgs, Cıs, Cız, Gaz, Isı, Sac, Say, Saz, Yas, Yaz,

2 Harfli Kelimeler

As, Ay, Az, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.