SAYFALIK (TDK)


1 . Herhangi bir sayıda sayfası olan: "Elli sayfalık kitap."- .
2 . Herhangi bir sayıda sayfaya sığabilen: "Bir sayfalık yazı."- .

Sayfalık kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi A , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi F , beşinci harfi A , altıncı harfi L , yedinci harfi I , sekizinci harfi K . Başı S sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

HERHANGİ Nedir?

Belli olmayan, özellikleri iyice bilinmeyen, rastgele.

KİTAP Nedir?


1 . Ciltli ve ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü: "Ona son olarak rüya için kitaptaki tabiri aramanın abes olduğunu söylediğimi hatırlıyorum."- A. Ş. Hisar.
2 . Herhangi bir konuda yazılmış eser: "Acaba bir edebiyat kitabında hazır bir tarif bulamaz mıyız?"- F. R. Atay.
3 . Kutsal kitap.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SAYFA Nedir?


1 . Üzerine yazı yazılan veya basılan bir kâğıt yaprağın iki yüzünden her biri, sahife.
2 . Gazete, dergi vb. yayınlarda özel bir alan için ayrılmış bölüm: "Sanat sayfası."- .
3 . mecaz Konu.

SAYFALIK Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda sayfası olan: "Elli sayfalık kitap."- .
2 . Herhangi bir sayıda sayfaya sığabilen: "Bir sayfalık yazı."- .

SAYI Nedir?


1 - Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz, °rakam.
2 - Gazete ve dergi gibi süreli yayınların bir bütün oluşturan değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, °nüsha.
3 - Bir spor karşılaşmasında, karşılaşanlardan her birinin başarı derecesini saptayan nicelik.

SIĞA Nedir?

Kapasite.

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

A A F I K L S Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Sayfalık,

7 Harfli Kelimeler

Kalaysı, Yasaklı,

6 Harfli Kelimeler

Alaysı, Asyalı, Ayaklı, Ayaksı, Fasıla, Kafalı, Kasalı, Saflık, Sakalı, Saykal, Yakalı, Yasalı,

5 Harfli Kelimeler

Asklı, Aslık, Aylak, Aylık, Falya, Fasık, Fasıl, Faska, Faslı, Islak, Kalas, Kalay, Kalfa, Kalya, Kaslı, Kıyas, Layık, Sakaf, Sakal, Saklı, Salak, Salık, Salya, Sayfa, Skala, Yalak, Yasak, Yasal, Yaslı,

4 Harfli Kelimeler

Afak, Afal, Akıl, Aklı, Alay, Alfa, Alık, Asal, Asık, Asıl, Askı, Asla, Asya, Ayak, Ayal, Ayık, Ayla, Aylı, Faal, Faks, Iska, Kafa, Kala, Kasa, Kaya, Kayı, Kısa, Kıya, Klas, Laka, Safa, Saka, Sala, Salı, Saya, Sayı, Sıla, Yafa, Yaka, Yakı,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Aks, Ala, Asa, Ası, Ask, Aya, Ayı, Fak, Fal, Fas, Fay, Kal, Kas, Kay, Kıl, Laf, Lak, Saf, Sak, Sal, Say, Sık, Yak, Yal, Yas, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ak, Al, As, Ay, Fa, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.