SAYISALLAŞTIRMAK (TDK)

Bilgisayarda ayrı değerler alabilen veriyi sayılara çevirerek, iletmek.

Sayısallaştırmak kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi A , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi I , beşinci harfi S , altıncı harfi A , yedinci harfi L , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi Ş , onbirinci harfi T , onikinci harfi I , onüçüncü harfi R , ondördüncü harfi M , onbeşinci harfi A , Başı S sonu K olan 16 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLGİ Nedir?


1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: "Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
5 . Bilim: "Doğa bilgisi."- .
6 . bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

BİLGİSAYAR Nedir?

Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin.

DEĞER Nedir?


1 . Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet, valör.
2 . Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, paha.
3 . Yüksek ve yararlı nitelik.
4 . Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse.
5 . felsefe Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey.
6 . matematik Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı.
7 . Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü.

İLETME Nedir?

İletmek işi.

İLETMEK Nedir?


1 . Götürmek, ulaştırmak, nakletmek, geçirmek: "Bunların tek kaygıları gördüklerini, duyduklarını okurlara iletmektir."- S. Birsel.
2 . fizik Elektrik akımı, ısı, gaz vb.ni bir yerden başka bir yere götürmek.

SAYI Nedir?


1 - Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz, °rakam.
2 - Gazete ve dergi gibi süreli yayınların bir bütün oluşturan değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, °nüsha.
3 - Bir spor karşılaşmasında, karşılaşanlardan her birinin başarı derecesini saptayan nicelik.

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

A A A A I I K L L M R S S T Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Yasalaştırılmak,

14 Harfli Kelimeler

Yasalaştırılma, Yasallaştırmak, Yassılaştırmak,

13 Harfli Kelimeler

Yasalaştırmak, Yasallaştırma, Yassılaştırma,

12 Harfli Kelimeler

Alıklaştırma, Yasalaştırma,

11 Harfli Kelimeler

Amasyalılık, Aşılatılmak, Aykırılaşma, Sıklaştırma, Yaklaştırma, Yasallaşmak, Yassılaşmak,

10 Harfli Kelimeler

Aklaştırma, Alıştırmak, Alkışlatma, Astarlamak, Astırılmak, Aşamalılık, Aşılatılma, Ayarlatmak, Ayartılmak, Ayıltılmak, Ayırtılmak, Aykırılama, Ayrılaşmak, Ayrılışmak, Islatılmak, Kalaylatma, Kalıtımsal, Karşıtlama, Kastarlama, Katırlaşma, Kısaltılma, Kısaltmalı, Kısırlaşma, Rastlaşmak, Sakarlaşma, Salaklaşma, Sarılaşmak, Sarılışmak, Sarımsaklı, Sarısalkım, Sarsalamak, Sataşılmak, Saykallama, Sıralatmak, Sıskalaşma, Talaşlamak, Taraşlamak, Tasarlamak, Tasarlayış, Tıraşlamak,

9 Harfli Kelimeler

Aksaraylı, Aksatılış, Aksatılma, Akşamları, Aktarılış, Aktarılma, Aktarmalı, Alıklaşma, Alışılmak, Alıştırma, Alkışlama, Altmışlık, Aralatmak, Aratılmak, Arıklaşma, Arıklatma, Arılaşmak, Arıtılmak, Artakalma, Artıklama, Astarlama, Astırılma, Asyalılık, Aşılatmak, Aşırılmak, Atasarısı, Ayarlamak, Ayarlatma, Ayartılış, Ayartılma, Ayıklatma, Ayılaşmak, Ayıltılma, Ayırtılma, Ayrılaşma, Ayrılışma, Ilıklaşma, Iraklaşma, Islatılma, Islıklama,

8 Harfli Kelimeler

Akışmalı, Akıtmalı, Aksırtma, Alalamak, Alışılma, Alkarısı, Allaşmak, Altlamak, Altmışar, Amasyalı, Araklama, Aralamak, Aralatma, Aralıklı, Aralıkta, Aratılma, Arıklama, Arılamak, Arılaşma, Arıtılma, Arkalama, Astarlık, Astırmak, Aşılamak, Aşılatma, Aşırılma, Aşırtmak, Aştırmak, Atkılama, Ayakaltı, Ayaklama, Ayarlama, Ayartmak, Ayıklama, Ayılaşma, Ayıltmak, Ayırtmak, Ayrılmak, Ayrışmak, Aysarlık,

7 Harfli Kelimeler

Akılsal, Aklaşma, Aksaray, Aksatış, Aksatma, Aksayış, Aksırış, Aksırma, Aktarım, Aktarış, Aktarma, Alakalı, Alakart, Alalama, Alarmak, Alırlık, Alışmak, Allamak, Allaşma, Almaşık, Almaşlı, Altılık, Altışar, Altlama, Aralama, Aratmak, Arılama, Arıtmak, Arlılık, Arşıala, Artımlı, Asılmak, Asırlık, Asmalık, Astarlı, Astarya, Astasım, Astımlı, Astırma, Aşamalı,

6 Harfli Kelimeler

Akasma, Akasya, Akıllı, Akışlı, Akışma, Akıtış, Akıtma, Aklama, Aksama, Aksata, Alarma, Alaşım, Alaylı, Alaysı, Alımlı, Alışık, Alışkı, Alışma, Allama, Altılı, Altlık, Altmış, Amalık, Amasra, Amasya, Araklı, Aralık, Aramak, Arasat, Arasta, Aratış, Aratma, Arayış, Arılık, Arıtım, Arıtış, Arıtma, Arkalı, Armalı, Artmak,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Akala, Aksam, Akşam, Aktar, Aktaş, Alaka, Alarm, Alkım, Alkış, Allık, Almak, Almaş, Altık, Altlı, Araka, Arama, Arkıt, Artık, Artım, Artış, Artma, Asılı, Askat, Asklı, Aslık, Asmak, Astar, Astım, Aşama, Aşılı, Aşırı, Aşlık, Aşmak, Atama, Atılı, Atlas, Atmak, Atmık, Aylak,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Alay, Alık, Alım, Alış, Allı, Alma, Altı, Amal, Arak, Arık, Arış, Arka, Arlı, Arma, Arsa, Artı, Arya, Asal, Asar, Asık, Asıl, Asım, Asır, Askı, Asla, Asma, Asya, Aşar, Aşık, Aşım, Aşıt, Aşma, Atak, Ataş,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Aks, Ala, Alt, Ama, Ara, Arı, Ark, Arş, Art, Asa, Ası, Ask, Ast, Aşı, Aşk, Ata, Aya, Ayı, Ira, Irk, Isı, Kal, Kam, Kar, Kas, Kaş, Kat, Kay, Kıl, Kır, Kış, Kıt, Lak, Lal, Lam, Mal, Mas, Maş,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, As, Aş, At, Ay, La, Ra, Ta, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.