SAYISAL (TDK)


1 . Sayı ile ilgili, sayıya dayanan, numerik, dijital: "Sayısal telefon."- .
2 . Sayıya dayanan konuları kapsayan (sınav).

Sayısal kelimesi baş harfi S son harfi L olan bir kelime. Başında S sonunda L olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi A , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi I , beşinci harfi S , altıncı harfi A , yedinci harfi L . Başı S sonu L olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DİJİTAL Nedir?


1 . Verilerin bir ekran üzerinde elektronik olarak gösterilmesi.
2 . sıfat Sayısal: "Dijital telefon santrali."- .
3 . sıfat Verileri bir ekran üzerinde elektronik olarak gösteren.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

SAYI Nedir?


1 - Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz, °rakam.
2 - Gazete ve dergi gibi süreli yayınların bir bütün oluşturan değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, °nüsha.
3 - Bir spor karşılaşmasında, karşılaşanlardan her birinin başarı derecesini saptayan nicelik.

TELEF Nedir?


1 . Hayvanı yok etme, öldürme.
2 . halk ağzında Boş yere harcama, yıpratma.

TELEFON Nedir?


1 . Konuşmaları ileten ve yansıtan düzenek.
2 . Birbirinden uzakta bulunan kişilerin konuşmasını sağlayan aygıt.

A A I L S S Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Sayısal,

6 Harfli Kelimeler

Alaysı, Asyalı, Yasalı,

5 Harfli Kelimeler

Salsa, Salya, Yasal, Yaslı, Yassı,

4 Harfli Kelimeler

Alay, Asal, Asıl, Asla, Asya, Ayal, Ayla, Aylı, Sala, Salı, Sası, Saya, Sayı, Sıla, Yalı, Yasa, Yısa,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Asa, Ası, Aya, Ayı, Sal, Say, Yal, Yas, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Al, As, Ay, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.