SAYILAMAZ (TDK)

Sayılma, ölçme niteliği kesin olmayan, "sayılabilir" karşıtı.

Sayılamaz kelimesi baş harfi S son harfi Z olan bir kelime. Başında S sonunda Z olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi A , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi I , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi M , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi Z . Başı S sonu Z olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

KARŞIT Nedir?

Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, °zıt, °kontrast.

KESİN Nedir?


1 . Şüphe ve duraksamaya yer bırakmayan veya geri dönülmeyen, değişmez, mutlak, kati, maktu: "Sevmem kesin sözleri, bir kesin söz duydum mu tersine söylemek gelir içimden."- N. Ataç.
2 . zarf Kesinlikle.

NİTE Nedir?

Nasıl, niçin.

NİTEL Nedir?

Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

ÖLÇME Nedir?

Ölçmek işi.

SAYI Nedir?


1 - Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz, °rakam.
2 - Gazete ve dergi gibi süreli yayınların bir bütün oluşturan değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, °nüsha.
3 - Bir spor karşılaşmasında, karşılaşanlardan her birinin başarı derecesini saptayan nicelik.

SAYILMA Nedir?

Sayılmak işi, ad.

A A A I L M S Y Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Amasyalı, Sayılama, Yasamalı,

7 Harfli Kelimeler

Mayasıl, Mayasız, Sayılma, Saylama, Sızlama, Yaslama, Yazılma, Yazlama,

6 Harfli Kelimeler

Alaysı, Amasya, Asılma, Asmalı, Asyalı, Ayazma, Ayılma, Aylama, Azalma, Islama, Mayalı, Yalama, Yamalı, Yasalı, Yasama, Yazıla, Yılmaz,

5 Harfli Kelimeler

Alaza, Aymaz, Aysız, Lazım, Malaz, Malya, Masal, Mayıs, Salam, Salma, Salya, Sayım, Sayma, Sazlı, Sızma, Yalaz, Yalım, Yalız, Yasal, Yaslı, Yasma, Yazım, Yazma, Yılma, Zamlı,

4 Harfli Kelimeler

Alay, Alaz, Alım, Alma, Amal, Asal, Asıl, Asım, Asla, Asma, Asya, Ayal, Ayaz, Ayla, Aylı, Ayma, Azma, Lama, Laza, Mala, Masa, Maya, Mazı, Sala, Salı, Saya, Sayı, Sıla, Sıma, Yalı, Yama, Yasa, Yazı, Yısa,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Ama, Asa, Ası, Aya, Ayı, Aza, Azı, Lam, Laz, Mal, Mas, Sal, Sam, Say, Saz, Yal, Yas, Yaz, Yıl, Zam,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, As, Ay, Az, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.