SAYIKLAMAK (TDK)


1 . Uykuda veya bir hastalığın verdiği dalgınlık sırasında anlamsız, tutarsız sözler söylemek: "Bu onun ilacı, tılsımı gibi bir şey ... Onları sayıklayınca iyileşiyor."- H. A. Yücel.
2 . mecaz İstediği, özlediği bir şeyden sürekli söz etmek.

Sayıklamak kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi A , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi I , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı S sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAM Nedir?


1 . Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva, valör.
2 . mantık Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

ANLAMSIZ Nedir?

Anlamı olmayan, önemli bir şey anlatmayan, manasız.

DALGINLIK Nedir?


1 . Dalgın olma durumu: "Kendisine bir dalgınlık ve unutkanlık gelmiş."- P. Safa.
2 . Dalgınca davranış.
3 . Derin uyku durumu.

ETME Nedir?

Etmek işi.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

HASTA Nedir?


1 . Sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan, hastalanmış, rahatsız: "Annem o evin önü sofalı bir odasında hasta yatıyordu."- Y. K. Beyatlı.
2 . mecaz Aşırı düşkün, tutkun: "Maç hastası."- .
3 . argo Parasız, züğürt.
4 . teklifsiz konuşmada Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

ONLAR Nedir?

Ondalık sayı sistemine göre yazılan bir tam sayıda sağdan sola doğru ikinci basamak. onlar (II) zamir O şahıs zamirinin çokluk biçimi.

ONUN Nedir?

O adılının tamlayan durumu.

SAYI Nedir?


1 - Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz, °rakam.
2 - Gazete ve dergi gibi süreli yayınların bir bütün oluşturan değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, °nüsha.
3 - Bir spor karşılaşmasında, karşılaşanlardan her birinin başarı derecesini saptayan nicelik.

SIRASINDA Nedir?

Gerekince, yerinde ve zamanında.

SÖYLEM Nedir?


1 . Söyleyiş, söyleniş, sesletim, telaffuz.
2 . Kalıplaşmış, klişeleşmiş söz, ifade.
3 . Bir veya birçok cümleden oluşan, başı ve sonu olan bildiri, tez.

SÖYLEME Nedir?

Söylemek işi: "Düşündüğümü açıkça söylemeyi tercih ettim."- R. H. Karay.

SÖYLEMEK Nedir?


1 . Düşündüğünü veya bildiğini sözle anlatmak: "Bu konak için de yine senelerden beri aynı şeyi söylerim."- R. N. Güntekin.
2 . Bir düşünceyi ileri sürmek, ortaya atmak: "Hececiler kendilerinden sonra yeni bir edebî neslin yetişmediğini söylüyorlar."- S. F. Abasıyanık.
3 . Yapılmasını istemek: "Biraz sonra nazırın yine beni istediğini söylediler."- F. R. Atay.
4 . (nsz) Türkü, şarkı vb. okumak: "Kanto söyler gibi hareketler ve taklitlerle söylediği şarkılar pek eğlenceli şeylerdi."- R. N. Güntekin.
5 . (nsz) Yazmak, düzmek: "Şiir söylemek."- .
6 . (-e) Haber vermek: "Benim burada nasıl yaşadığımı görenler gidip babama da söylerler."- A. Ş. Hisar.
7 . (-i, -e) Önceden bildirmek, tahmin etmek: "Bir değil iki tane olduğunu size söylemiştim."- R. H. Karay.
8 . (nsz), mecaz Herhangi bir şeyi bildirmek, anlatmak, demek istemek, hatırlatmak: "Ne söyler bu türküler / Ay karanlık gecelerde yüzen gemiler."- N. Cumalı.

SÜREKLİ Nedir?


1 . Kesintisiz olarak süren, kalıcı, devamlı, baki, daimî.
2 . zarf Uzun süreli olarak, daima.
3 . dil bilgisi Ötümlü.

TILSIM Nedir?


1 . Doğaüstü işler yapabileceğine inanılan güç: "Hele bu Cumhuriyet sözünü ne seviyor, nasıl sihirli bir deyim, her şeyi bir anda değiştiriverecek bir tılsımmış gibi tekrarlıyor."- A. İlhan.
2 . Büyülü olduğuna inanılan muska vb. şey.
3 . mecaz Çare, önlem, kuvvet: "Bu insanlar, hastalık ve acı, görünmez bir canavar gibi yerlerinden kaptı mı çantaya tılsım gibi bakarlar."- R. N. Güntekin.

TUTARSIZ Nedir?

Tutarlı olmayan, aralarında çelişki bulunan, insicamsız: "Tutarsız her olayı, her davranışı alaturkadır diyerek Doğu'ya yükledik."- N. Cumalı.

UYKU Nedir?


1 . Dış uyaranlara karşı bilincin, bütünüyle veya bir bölümünün yittiği, tepki gücünün zayıfladığı ve her türlü etkinliğin büyük ölçüde azaldığı dinlenme durumu: "Rahat bir uyku uyumuştum."- S. F. Abasıyanık.
2 . mecaz Çevrede olup bitenin farkında olmama, gaflet, aymazlık.
3 . mecaz Doğada görülen sükûnet durumu: "Kış süresince uykuda olan ağaçlar, baharla birlikte uyandı."- .

VERDİ Nedir?

Bir borudan bir saniyede geçen suyun veya bir iletken telden bir saniyede geçen elektriğin miktarı.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YÜCE Nedir?

Yüksek, büyük, ulu, ulvi: "Yüce duygular, derin düşünceler ona göre değildir."- S. Taşer.

A A A I K K L M S Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Kıyaslamak, Sayıklamak,

9 Harfli Kelimeler

Ayıklamak, Iskalamak, Kıyaslama, Sayıklama, Sayılamak,

8 Harfli Kelimeler

Amasyalı, Ayıklama, Iskalama, Kasılmak, Kaykılma, Kaymaklı, Kısalmak, Saklamak, Salkımak, Sayılama, Sayılmak, Saylamak, Yakılmak, Yakmalık, Yamaklık, Yasamalı, Yaslamak,

7 Harfli Kelimeler

Aklamak, Aksakal, Aksamak, Asılmak, Asmalık, Ayaklık, Ayıkmak, Ayılmak, Aylamak, Iklamak, Islamak, Kakılma, Kakmalı, Kalaysı, Kasalık, Kasılma, Kayalık, Kısalma, Makaslı, Mayalık, Mayasıl, Mıskala, Sakalık, Saklama, Salkıma, Sayılma, Saylama, Yakalık, Yakılma, Yalamak, Yamalık, Yasaklı, Yasamak, Yaslama, Yıkamak,

6 Harfli Kelimeler

Akasma, Akasya, Aklama, Aksama, Akyaka, Alaysı, Amalık, Amasya, Asalak, Asılma, Asmalı, Asyalı, Ayaklı, Ayaksı, Ayıkma, Ayılma, Aylama, Iklama, Islama, Kakıma, Kalkma, Kalmak, Kamalı, Kasalı, Kasmak, Kaymak, Kılmak, Kısmak, Kıymak, Maslak, Mayalı, Mıskal, Sakalı, Saklık, Salkım, Salmak, Saykal, Saymak, Sıkmak, Yakalı,

5 Harfli Kelimeler

Akala, Aklık, Akmak, Aksak, Aksam, Alaka, Alkım, Almak, Asklı, Aslık, Asmak, Aylak, Aylık, Aymak, Islak, Kakım, Kakma, Kalak, Kalas, Kalay, Kalık, Kalım, Kalma, Kalya, Kasık, Kasım, Kaslı, Kasma, Kayak, Kayık, Kayma, Kılma, Kıska, Kısma, Kıyak, Kıyam, Kıyas, Kıyma, Layık, Makak,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akıl, Akım, Aklı, Akma, Alay, Alık, Alım, Alma, Amal, Asal, Asık, Asıl, Asım, Askı, Asla, Asma, Asya, Ayak, Ayal, Ayık, Ayla, Aylı, Ayma, Iska, Kaka, Kala, Kama, Kasa, Kask, Kaya, Kayı, Kısa, Kıya, Klas, Laka, Lama, Mala, Masa, Mask,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Aks, Ala, Ama, Asa, Ası, Ask, Aya, Ayı, Kak, Kal, Kam, Kas, Kay, Kıl, Lak, Lam, Mal, Mas, Sak, Sal, Sam, Say, Sık, Yak, Yal, Yas, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, As, Ay, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.