SAVATLI (TDK)

Savatı olan, savatlanmış: "Belindeki yirmi sene evvel hediye gelen kayışın savatlı gümüş sarkıntıları pırıl pırıl parlıyorlar."- Ö. Seyfettin.

Savatlı kelimesi baş harfi S son harfi I olan bir kelime. Başında S sonunda I olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi A , üçüncü harfi V , dördüncü harfi A , beşinci harfi T , altıncı harfi L , yedinci harfi I . Başı S sonu I olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EVVEL Nedir?


1 . Önce: "Hikâyeye girmeden evvel uzun uzun gevezelikler yapmamalıyız."- S. F. Abasıyanık.
2 . sıfat İlk, önceki, geçmiş.

GELEN Nedir?


1 . Gelme işini yapan (kimse veya nesne).
2 . fizik Bir ışık kaynağından çıkıp bir aynanın yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine düşen (ışın).

GÜMÜŞ Nedir?


1 . Atom numarası 47, atom ağırlığı 107,88, yoğunluğu 10,
5 olan, 960 °C'ye doğru sıvı durumuna geçen, parlak beyaz renkte, kolay işlenir ve tel durumuna gelebilen element (simgesi Ag).
2 . sıfat Bu elementten yapılmış: "Boynundan asılmış gümüş bir köstek taşırdı."- Y. K. Beyatlı.

HEDİYE Nedir?


1 . Armağan.
2 . mecaz Fiyat: "Bu masa örtüsünün hediyesi otuz milyon liradır."- .

KAYIŞ Nedir?


1 . Bağlamak, tutmak veya sıkmak amacıyla kullanılan, dar ve uzun kösele dilimi: "Şapkası yere düşmüş, yakası yırtılmış, kılıcının kayışı kopmuştu."- Ö. Seyfettin.
2 . Ustura bilenen cilalı kösele.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SARKINTI Nedir?


1 . Aşağı doğru uzanan, sarkan şey: "... kayışı siyaha yakın koyu lacivertti. Gümüşten üç büyük sarkıntısı vardı."- Ö. Seyfettin.
2 . Sataşma, takılma.

SAVA Nedir?


1 . Haber.
2 . Muştu.

SAVAT Nedir?

Gümüş üstüne özel bir biçimde kurşunla işlenen kara nakış.

SAVATLI Nedir?

Savatı olan, savatlanmış: "Belindeki yirmi sene evvel hediye gelen kayışın savatlı gümüş sarkıntıları pırıl pırıl parlıyorlar."- Ö. Seyfettin.

SENE Nedir?

Yıl: "Önde zeytin ağaçları arkasında yâr / Sene 194
6 / Mevsim sonbahar"- B. R. Eyuboğlu.

YİRMİ Nedir?


1 . On dokuzdan sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 20, XX rakamlarının adı.
3 . sıfat İki kere on, on dokuzdan bir artık: "En az yirmi şiiri ezberimdeydi."- N. Cumalı.

A A I L S T V Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Savatlı,

6 Harfli Kelimeler

Tasalı, Vasıta,

5 Harfli Kelimeler

Atlas, Lasta, Lavta, Salat, Salta, Savat, Savla, Talas, Tavas, Tavla, Tavlı, Vasat, Vasıl,

4 Harfli Kelimeler

Altı, Asal, Asıl, Asla, Atıl, Atlı, Aval, Lata, Lava, Saat, Sala, Salı, Salt, Satı, Sava, Sıla, Sıva, Slav, Tasa, Tava, Vaat, Vals,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Alt, Asa, Ası, Ast, Ata, Lav, Sal, Sav, Tal, Tas, Tav, Tıs, Vat,

2 Harfli Kelimeler

Al, As, At, Av, La, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.